ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Griffith, D. R., Parch., papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 DRGRIFF

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau'r Parch. D. R. Griffith

Short Title: Griffith, D. R., Parch., papurau (papers)

Creation date(s): 1929-1984

Level of description: Fonds

Extent: 0.045 metrau ciwbig (5 bocs)

Name of creator(s): David Robert Griffith (1915-1990).

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd y Parch. David Robert Griffith (1915-1990), Penarth, yn adnabyddus fel bardd, emynydd a darlithydd yn yr Adran Astudiaethau Beiblaidd, Prifysgol Cymru, Caerdydd, rhwng 1955 a 1979.

CONTENT

Scope and content/abstract: Mae'r papurau yn cynnwys llyfrau nodiadau yn cynnwys nodiadau darlithoedd ar y Testament Newydd yn bennaf; nodiadau pregethau; gohebiaeth, 1929-1980; nodiadau darlithoedd ac ymchwil; drafftiau teipysgrif o gyfieithiadau ar gyfer Beibl Cymraeg newydd; torion o'r wasg, 1947-1984; a rhaglenni gwasanaethau crefyddol a thaflenni angladdau. = Comprises notebooks containing lecture notes mainly on the New Testament; sermon notes; correspondence, 1929-1980; lecture and research notes; draft typescripts of translations for the new Welsh Bible; press cuttings, 1947-1984; and programmes for religious services and funeral service sheets.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn yr un drefn a restrwyd yn 'scope and content'.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r rhestr hon yn LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1992, t. 39. Mae'r catalog ar gael ar lein.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan y Parch. Brifathro D. Hugh Matthews, Coleg y Bedyddwyr, Caerdydd, ym Medi 1991.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan J. Graham Jones. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1992, t. 39.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Gorffennaf 2006


INDEX ENTRIES
Subjects
Bible | Criticism, interpretation, etc. | History
Bible | Theology
Bible | Welsh
Sermons | Wales | 20th century
Theology | Study and teaching | Wales
Theology | Wales

Personal names
Griffith , D. R. (David Robert)

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details