ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Griffith, Huw Wynne, Parch., papurau

Reference code(s): GB 0210 HUWGRIFF

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau'r Parch. Huw Wynne Griffith

Short Title: Griffith, Huw Wynne, Parch., papurau

Creation date(s): 1947-1992

Level of description: Fonds

Extent: 0.217 metrau ciwbig (24 bocs)

Name of creator(s): Y Parch. Huw Wynne Griffith (1915-1993)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd y Parch. Huw Wynne Griffith (1915-93) yn weinidog Seilo, capel y Methodistiaid Calfinaidd, Aberystwyth am dros ddeng mlynedd ar hugain, ac yn ymwneud ag eciwmeniaeth yng Nghymru. Yr oedd yn un o sylfaenwyr Cymdeithas Ecwmenaidd Cymru, bu'n gadeirydd ac yn ysgrifennydd arni, a hefyd yn ysgrifennydd y Cydbwyllgor ar Gyfamodi.

CONTENT

Scope and content/abstract: Mae'r casgliad yn cynnwys ffeiliau gohebiaeth a chofnodion cyfarfodydd. Ymysg rhai o'r ffeiliau ceir amlinelliad o'u cynnwys a baratowyd gan y Parch. Huw Wynne Griffith ynghyd â manylion am ddigwyddiadau arwyddocaol. Mae'r ffeiliau yn ymwneud â chyfamodi, 1963-1991; pwyllgor y pedwar enwad, 1954-1970; Cymdeithas Ecwmenaidd Cymru, 1947-1978; Cyngor Eglwysi Rhyddion, 1956-1990 (yn cynnwys cofnodion,1956-1989, a phapurau'n ymwneud â Phwyllgor Ffydd a Threfn, 1961-1970, Pwyllgor Materion Cenedlaethol a Rhyngwladol, 1971-1989, a phapurau amrywiol,1966-1989); grŵp Aberystwyth o Gyngor Eglwysi Cymru, 1962-1990 (yn cynnwys cofnodion, 1962-1990, ffoaduriaid, 1955-1986, a phapurau amrywiol, 1962-1990); Cytun, 1990-1992; Cyngor Eglwysi Prydain, 1964-1981; a phapurau amrywiol,1958-1991. = The collection consists of files of correspondence and committee minutes. Within some of the files is an outline of their contents prepared by Rev. Huw Wynne Griffith together with details of significant events. The files relate to covenanting, 1963-1991; the four denominations committee, 1954-1970; the Welsh Ecunemical Society, 1947-1978; the Council of Welsh Churches, 1956-1990 (comprising minutes, 1956-1989, and papers relating to the Faith and Organisation Committee, 1961-1970, the Committee for National and International Matters, 1971-1989, and miscellaneous papers, 1966-1989); the Aberystwyth group of the Council of Welsh Churches, 1962-1990 (including minutes, 1962-1990, refugees, 1955-1986, and miscellaneous papers, 1962-1990); Cytun, 1990-1992; the Council of British Churches, 1964-1981; and miscellaneous papers, 1958-1991.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: cyfamodi; Pwyllgor y Pedwar Enwad; Cymdeithas Ecwmenaidd Cymru; Cyngor Eglwysi Cymru (cofnodion, pwyllgor Ffydd a Threfn, Pwyllgor Materion Cenedlaethol a Rhyngwladol, papurau amrywiol); grŵp Aberystwyth o Gyngor Eglwysi Cymru (cofnodion, ffoaduriaid, a phapurau amrywiol); Cytun; Cyngor Eglwysi Prydain; a phapurau amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Mân Restri a Chrynodebau, 1998, tt. 21-25. Ceir mynediad i'r catalog ar lein hefyd.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan ei weddw Mrs Mair Wynne-Griffith, Llecyn Llywy, 47 Erw Goch, Waunfawr, Aberystwyth, yng Ngorffennaf 1997.

ALLIED MATERIALS

Related material: Cyflwynwyd papurau'n ymwneud â Chyngor Eglwysi Cymru, a sefydlwyd yn 1956, yn rhodd i LlGC gan Dr T. I. Ellis yn 1963 a 1966. Derbyniwyd cofnodion Pwyllgor Cyfamodi Cyngor Eglwysi Cymru, 1966-1975, trwy law y Parch. Huw Wynne Griffith yn 1975, a chasglwyd ynghyd amrywiol bapurau'n ymwneud â Chyngor Eglwysi Cymru a'u cyflwyno'n rhodd i LGC gan Dr E. D. Jones yn 1986.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan J. Graham Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1998, tt. 21-25.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Gorffennaf 2006


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodism | Wales
Calvinistic Methodists | Clergy
Calvinistic Methodists | Wales | Aberystwyth
Ecumenical movement | Wales

Personal names
Griffith , Huw Wynne , 1915-1993

Corporate names
British Council of Churches
Cyngor Eglwysi Cymru
Welsh Ecumenical Society

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details