ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Griffiths, Parch. W. J., papurau

Reference code(s): GB 0210 WJGRIFF

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau'r Parch. W. J. Griffiths

Short Title: Griffiths, Parch. W. J., papurau

Creation date(s): 1880-1991

Level of description: Fonds

Extent: 0.037 metrau ciwbig (3 bocs a llyfr lloffion)

Name of creator(s): Y Parch. W. J. Griffiths, 6 Annesley Street, Llanelli

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd y Parch. W. J. Griffith yn weinidog yr Annibynwyr, gyda gofalaethau yn Aberfan a Llanelli.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau amrywiol,1880-1991, a gasglwyd gan y Parch. W. J. Griffiths, yn ymwneud gan mwyaf ag enwad yr Annibynwyr yng Nghymru. Maent yn cynnwys hanes printiedig capel Seion, y Golch, Chwitffordd, sir y Fflint; gohebiaeth a phapurau'n ymwneud â chysylltiad y rhoddwr â'r mudiad dirwestol yng ngogledd Cymru; gohebiaeth a phapurau'n ymwneud â Chyngor Eglwysi Rhyddion Llanelli,1986-1990; amryw ysgrifau diwinyddol ar fedydd, safonau moesol, proffwydoliaeth etc.; llyfrau nodiadau a phregethau'r Parch. Cornelius Griffiths (1829-1905); a phapurau'n ymwneud â'r Parch. David Rees (1804-85) = Miscellaneous papers, 1880-1991, collected by Rev. W. J. Griffiths, relating mainly to the Independent denomination in Wales. They include a printed history of Seion chapel, y Golch, Whitford, Flintshire; correspondence and papers relating to the donor's involvement with the temperance movement in north Wales; correspondence and papers concerning the Council of Free Churches at Llanelli, 1986-1990; various theological essays on baptism, moral standards, prophecy etc.; notebooks and sermons of Rev. Cornelius Griffiths (1829-1905); and papers relating to Rev. David Rees (1804-85).

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn ôl dyddiad y rhodd: Mai 1988; Chwefror a Thachwedd 1989; Mai 1995; Awst 1996 a Mawrth 1997.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalogau yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Mân Restri a Chrynodebau, 1988, t. 23; 1990, t. 38; 1996, t. 23; a 1997, t. 37. Mae'r catalogau ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Cyflwynwyd y papurau yn rhodd gan y Parch. W. J. Griffith ym Mai 1988, Chwefror 1989, Tachwedd 1989, Mai 1995, Awst 1996 (trwy law Mr Brian Lile, Llyfrgell Genedlaethol Cymru), a Mawrth 1997 (trwy law Dr Lionel Madden, Llyfrgellydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru).

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir papurau pellach yn ymwneud â'r Parch. W, J, Griffiths yn NLW Misc Records 345 a NLW Misc Vols 103. Trosglwyddwyd albwm hynafiad W. J. Griffiths, sef Robert Carey Griffiths, a ffotograffau nifer o weinidogion y Bedyddwyr i Adran y Darluniau a Mapiau (199700122-3).

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan J. Graham Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Mân Restri a Chrynodebau, 1988, t. 23; 1990, t. 38; 1996, t. 23; a 1997, t. 37.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Gorffennaf 2006


INDEX ENTRIES
Subjects
Independent Churches in Wales | History
Temperance | Wales, North
Theology | Wales

Personal names
Griffiths , Cornelius , 1829-1905
Griffiths , W. J.
Rees , David , 1804-1885

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details