ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Tudor, H., papurau

Reference code(s): GB 0210 HUWTUDOR

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Huw Tudor

Short Title: Tudor, H., papurau

Creation date(s): 1913-1998

Level of description: Fonds

Extent: 0.037 metrau ciwbig (3 bocs ac un rholyn)

Name of creator(s): Huw Tudor (b. 1939), a anwyd yn Norman Owain Williams.

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ganwyd yr actor Huw Tudor yn Norman Owain Williams yn Llanfachreth, sir Fôn, yn 1939.

CONTENT

Scope and content/abstract: Mae'r casgliad yn cynnwys papurau teuluol a phersonol,1913-1997, gan gynnwys tystysgrifau cofrestru sifil, gohebiaeth deuluol, tystysgrifau'n ymwneud â chysylltiad Huw Tudor â'r Seiri Rhyddion, a thaflenni gwasanaethau angladdau; papurau yn ymwneud â'r theatr, 1953-1993, yn cynnwys deunydd yn ymwneud â chyfnod Huw Tudor yn RADA, rhaglenni theatr a thorion perthynol o'r wasg; a phapurau amrywiol, 1957-1998, yn cynnwys torion o'r wasg ynglŷn â rhannau Huw Tudor ar y radio a'r teledu, deunydd yn ymwneud â'r Teulu Brenhinol, taflenni gwasanaethau coffa, a thestunau erthyglau a ysgrifennwyd gan Huw Tudor = The collection comprises family and personal papers, 1913-1997, including civil registration certificates, family correspondence, Huw Tudor's freemasonry certificates, and funeral service cards; papers concerning the theatre, 1953-1993, including material concerning Huw Tudor's period at RADA, theatre programmes and related press cuttings; and miscellaneous papers, 1957-1998, including press cuttings concerning Huw Tudor's radio and television roles, material relating to the British Royal Family, memorial service cards, and the texts of articles written by Huw Tudor.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Saesneg, Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: papurau teuluol a phersonol; y theatr; papurau amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfaint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Mân Restri a Chrynodebau, 1999, tt. 72-76. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd.

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Huw Tudor, 7 Maes Maethlu, Llanfaethlu, sir Fôn, yn Hydref 1998.

ALLIED MATERIALS

Related material: Trosglwyddwyd ffotograffau i Adran y Darluniau a'r Mapiau (0199804593-5), a chasét sain yn cynnwys cyfweliad gyda Huw Tudor ar y rhaglen radio 'Beti a'i Phobl' i Gasgliad Sain a Delweddau Symudol y Llyfrgell (CM10513).

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys y archif. Trosglwyddwyd rhai o'r papurau teuluol o fewn y teulu a'u hetifeddu gan Huw Tudor.

Archivist's note: Lluniwyd gan J. Graham Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1999, tt. 72-76.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Gorffennaf 2006


INDEX ENTRIES
Subjects
Actors | Wales | Archives

Personal names
Tudor , Huw , b. 1939

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details