ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Jones, Frank Price, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 FRANJON

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Frank Price Jones

Short Title: Jones, Frank Price, papurau (papers)

Creation date(s): 1937-1975

Level of description: Fonds

Extent: 0.522 metrau ciwbig (58 bocs)

Name of creator(s): Frank Price Jones (1920-1975)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd Frank Price Jones (1920-1975) yn ddarlithydd hŷn yn Adran Efrydiau Allanol Coleg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor, ac yn adnabyddus fel hanesydd, darlledwr a chyfrannwr cyson i gylchgronau a phapurau newydd Cymraeg.

CONTENT

Scope and content/abstract: Y mae'r casgliad yn cynnwys nodiadau darlithoedd, yn bennaf ar gyfer dosbarthiadau allanol ar hanes Cymru, 1943-1975; papurau ynglŷn ag ymchwil a chyhoeddiadau Frank Price Jones, 1947-1975, yn cynnwys drafftiau erthyglau ac adolygiadau, gwahanlithoedd a chopïau printiedig o'i waith cyhoeddedig; deunydd yn ymwneud ag erthyglau awduron eraill, 1932-1975; papurau, 1943-1975, yn deillio o waith Frank Price Jones ar gyfer y cyfryngau, y cynnwys sgriptiau radio a theledu, ac i bapurau newydd; papurau gwleidyddol, 1910-1975, yn cynnwys gohebiaeth, torion o'r wasg, pamffledi ymgeiswyr ac anerchiadau etholiadol, canlyniadau etholiadau, deunydd yn ymwneud ag Ymgyrch Senedd i Gymru yn y 1950au cynnar a Chomisiwn y Cyfansoddiad, 1969-1970; papurau, 1947-1975, ynghylch y gwaith cyhoeddus a gyflawnodd Frank Price Jones, yn cynnwys deunydd yn ymwneud âr Eisteddfod Genedlaethol, 1922-1974; deunydd, 1966-1975, yn ymwneud â Phatagonia; papurau,1966-1975, yn deillio o waith Frank Price Jones ar gyfer Panel Cyfieithu'r Swyddfa Gymreig, Pwyllgor Amgueddfa Werin Cymru, 1956-1967, ac Urdd y Graddedigion Prifysgol Cymru, 1963-1975; gohebiaeth gyffredinol, 1941-1975, yn cynnwys grŵp mawr o lythyrau,1941-1975, oddi wrth Iorwerth C. Peate, cefnder Frank Price Jones; ac amrywiol. = The collection comprises lecture notes mainly for extra-mural classes in Welsh history, 1943-1975; papers concerning Frank Price Jones's research and publications, 1947-1975, including drafts of articles and reviews, offprints and printed copies of his published work; material relating to articles by other authors, 1932-1975; papers, 1943-1975, deriving from Frank Price Jones's work for the media, including television and radio scripts, and for newspapers; political papers, 1910-1975, including correspondence, press cuttings, candidates' pamphlets and election addresses, election results, material relating to the Parliament for Wales Campaign of the early 1950s and to the Commission on the Constitution of 1969-1970; papers, 1947-1975, concerning the public work undertaken by Frank Price Jones, including in relation to the National Eisteddfod, 1922-1974; material, 1966-1975, relating to Patagonia; papers, 1966-1975, deriving from Frank Price Jones's work for the Welsh Office Translation Panel, the Committee of the Welsh Folk Museum, 1956-1967, and for the Guild of Graduates of the University of Wales, 1963-1975; general correspondence, 1941-1975, including a large group of letters, 1941-1975, from Iorwerth C. Peate, a cousin to Frank Price Jones; and various miscellanea.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: nodiadau darlithoedd; papurau'n ymwneud â gwaith cyhoeddedig; erthyglau amrywiol; erthyglau awduron eraill; y cyfryngau; papurau newydd; gwleidyddiaeth; gwaith cyhoeddus; Eisteddfod Genedlaethol; Patagonia, Panel Cyfieithu'r Swyddfa Gymreig; Pwyllgor Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan; Urdd Graddedigion Prifysgol Cymru; gohebiaeth, a phapurau amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i darllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern- gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1986, tt. 43-49. Mae'r catalog hefyd ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i LGC.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan ei weddw Mrs Iris Price Jones, Bangor, ym Mehefin 1985.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan J. Graham Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1986, tt. 43-49.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Gorffennaf 2006


INDEX ENTRIES
Subjects
Decentralization in government | Wales
Jones, Frank Price, | 1920-1975 | Archives
Parliament for Wales Campaign | Records and correspondence
Patagonia (Argentina and Chile) | Description and travel
Wales | History
Wales | Politics and government | 20th century

Personal names
Jones , Frank Price , 1920-1975
Peate , Iorwerth Cyfeiliog , 1901-1982

Corporate names
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
University of Wales | Guild of Graduates
Welsh Folk Museum

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details