ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Noddfa, Capel y Bedyddwyr, Corris, cofnodion

Reference code(s): GB 0210 NODDFA

Held at: National Library of Wales

Title: Cofnodion Noddfa, Capel y Bedyddwyr, Corris

Short Title: Noddfa, Capel y Bedyddwyr, Corris, cofnodion

Creation date(s): 1896-1970

Level of description: Fonds

Extent: 0.01 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Noddfa, Capel y Bedyddwyr, Corris

CONTEXT

Administrative/Biographical history:

CONTENT

Scope and content/abstract: Mae'r casgliad yn cynnwys cyfriflyfrau, 1896-1970; adroddiadau y capel, 1964-1969; gohebiaeth, 1932-1950, yn ymwneud â phrynu rhydd-ddaliad y capel oddi wrth stad Plas Machynlleth, ynghyd â chatalog gwerthiant perthynol; ac amrywiol bethau, 1897-1968 = The collection comprises account books, 1896-1970; chapel reports, 1964-1969; correspondence, 1932-1950, relating to the purchase of the freehold of the chapel from the Plas Machynlleth estate, together with a related sale catalogue; and miscellanea, 1897-1968.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Saesneg, Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: cyfriflyfrau, adroddiadau'r capel, gohebiaeth a chatalog gwerthiant, ac amrywiol bethau.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Gellir cael mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan y Parch. Roger Jones, Tal-y-bont, Ceredigion, ym mis Mawrth 1977.

ALLIED MATERIALS

Related material: Trosglwyddwyd bloc argraffu y capel i Adran y Darluniau a Mapiau.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan J. Graham Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr cofnodion Noddfa, Eglwys y Bedyddwyr, Corris.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiay LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2 ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Gorffennaf 2006


INDEX ENTRIES
Subjects
Baptists | Wales | Corris

Personal names

Corporate names
Noddfa, Capel y Bedyddwyr (Corris, Wales)
Plas Machynlleth Estate (Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details