ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Owen, Ellis, Cefnymeysydd, papurau

Reference code(s): GB 0210 ELLOW

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Ellis Owen, Cefnymeysydd

Short Title: Owen, Ellis, Cefnymeysydd, papurau

Creation date(s): 1768-1988

Level of description: Fonds

Extent: 0.01 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Ellis Owen, Cefnymeysydd

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd Ellis Owen (1789-1868), Cefnymeysydd, Ynyscynhaearn, Eifionydd, sir Gaernarfon, yn ffermwr, hynafiaethydd a bardd.

CONTENT

Scope and content/abstract: Mae'r casgliad yn cynnwys gwahanol ddyddiaduron a gadwyd gan aelodau'r teulu Owen, 1770-1835; amrywiol gyfrolau a phapurau rhydd, 1811-1921, yn cynnwys nodiadau, cerddi, cyfrifol etc; a grŵp o bapurau G. Ivorian Jones. = The collection comprises various diaries kept by members of the Owen family, 1770-1835; various volumes and some loose papers, 1811-1921, bearing notes, poems, accounts etc.; and a group of the papers of G. Ivorian Jones.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: dyddiaduron; cerddi a phapurau eraill; papurau G. Ivorian Jones.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1999, tt. 63-64. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Derbyniwyd y papurau yn gymynrodd gan y diweddar G. Ivorian Jones, disgynnydd i un o chwiorydd Ellis Owen, trwy law ei weddw Mrs Jane Jones, Cefneithin, 16 Bron y Felin, Llandegfan, Ynys Môn, a trwy law Mr Dewi Williams, Tyddyn Deucwm Uchaf, Penmorfa, Porthmadog, yn Awst 1998.

ALLIED MATERIALS

Related material: Am bapurau pellach Ellis Owen gweler NLW MSS 998-1024.

Publication note: Mae Cell Meudwy gan R. J. Jones ('Alltud Eifion'),(Tremadog, 1877), yn gasgliad o farddoniaeth a rhyddiaith Ellis Owen, ynghyd â bywgraffiad ohono.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Mae'n amlwg i Ddyddiadur rhif 1 ddisgyn trwy'r teulu Owen.

Archivist's note: Lluniwyd gan J. Graham Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1999, tt. 63-64.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Gorffennaf 2006


INDEX ENTRIES
Subjects

Personal names
Jones , G. Ivorian
Owen , Ellis , 1789-1868

Corporate names

Places
Eifionydd (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details