ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Richards, L. a H. Protheroe, Caerffili, papurau

Reference code(s): GB 0210 LILHERB

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Lily a Herbert Protheroe Richards, Caerffili

Short Title: Richards, L. a H. Protheroe, Caerffili, papurau

Creation date(s): 1929-1981

Level of description: Fonds

Extent: 0.019 metrau ciwbig (2 focs)

Name of creator(s): Lily Richards (1923-1998), Caerffili; Herbert Protheroe Richards (1899-?1991), Caerffili.

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd Lily Richards (1923-1998) a'i gŵr Herbert Prothero Richards (1899-?1991) yn aelodau gweithgar yn aelwyd Caerffili o Urdd Gobaith Cymru.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau, (1942-1981) yn ymwneud ag Aelwyd yr Urdd, Caerffili, yn cynnwys cofnodion, 1942-1948, a phapurau, 1963, yn ymwneud â dathlu pen blwydd Aelwyd Caerffili yn un-ar-hugain; a phapurau amrywiol,1929-1952 = Papers, 1942-1981, relating to Aelwyd yr Urdd, Caerphilly, including minutes, 1942-1948, and papers, 1963, relating to the celebrations held to mark the twenty-first anniversary of the aelwyd at Caerphilly; and miscellaneous papers, 1929-1952.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: Aelwyd yr Urdd, Caerffili; papurau amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1999, t. 66 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir hefyd mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan eu nai Mr Iolo Ll. Walters, 29 Heol y Bryn, Rhiwbina, Cardiff, ym Medi 1998.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan J. Graham Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1999, t. 66.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Awst 2006


INDEX ENTRIES
Subjects

Personal names
Richards , H. P. (Herbert Protheroe) , 1899-1991
Richards , Lily

Corporate names
Urdd Gobaith Cymru | Aelwyd Caerffili

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details