ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Cybi, llawysgrifau (manuscripts)

Reference code(s): GB 0210 MSCYBI

Held at: National Library of Wales

Title: Llawysgrifau Cybi

Short Title: Cybi, llawysgrifau (manuscripts)

Creation date(s): [c. 1906]-1925

Level of description: Fonds

Extent: 4 cyfrol

Name of creator(s): Robert Evans (Cybi, 1871-1956)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Roedd Robert Evans (Cybi, 1871-1956), bardd, llenor a llyfrwerthwr, yn frodor o Langybi, sir Gaernarfon. Ganwyd ef 27 Tachwedd 1871, yn fab i Thomas a Mary Evans. Cafodd ei addysg yn ysgol y cyngor, Llangybi, ac aeth i weithio mewn ffermydd lleol am gyfnod, cyn dod yn bostman a gwerthwr llyfrau. Ysgrifennodd lawer o farddoniaeth, a gyhoeddwyd yn Odlau Eifion (Pwllheli, 1908), Awdl Bwlch Aber Glaslyn (Pwllheli, 1910), a Gwaith Barddonol Cybi (Pwllheli, 1912), a chystadlodd yn rheolaidd mewn eisteddfodau. Cyhoeddodd hefyd gasgliadau o waith beirdd Eifionydd a llyfrau ar hanes lleol, yn ogystal â'i golofnau papur newydd. Bu farw yn Llangybi ar 16 Hydref 1956.

CONTENT

Scope and content/abstract: Llawysgrifau Cybi, [c. 1906]-1925, yn cynnwys hunangofiant, 1925; a cyfrolau o dorion o'i golofnau newyddiadurol, [c. 1906]-1921. = Manuscripts of Cybi, [c. 1906]-1925, comprising an autobiographical composition, 1925; and volumes of press cuttings of his newspaper columns, [c. 1906]-1921.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn ôl rhifau cyfeirnod llawysgrifau LlGC: NLW MSS 16613-16.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Archival history:

Immediate source of acquisition: Prynwyd oddi wrth Mr J. R. Morris, llyfrwerthwr, Caernarfon, Tachwedd 1956.

ALLIED MATERIALS

Related material: Gweler hefyd NLW MS 13702C.

DESCRIPTION NOTES

Note: Teitl yn seiliedig ar y cynnwys.

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Rhys Morgan Jones. Defnyddiwyd y ffynhonnell canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Y Bywgraffiadur Cymreig 1951-1970 (Llundain, 1997).

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Date(s) of descriptions: Chwefror 2015


INDEX ENTRIES
Subjects
Cybi, | 1871-1956 | Archives

Personal names
Cybi , 1871-1956

Corporate names

Places
Llangybi (Gwynedd, Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details