ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Williams, E., sgriptiau

Reference code(s): GB 0210 EURWILL

Held at: National Library of Wales

Title: Sgriptiau Eurwyn Williams

Short Title: Williams, E., sgriptiau

Creation date(s): 1982-1998

Level of description: Fonds

Extent: 0.054 cubic metres (6 boxes)

Name of creator(s): Eurwyn Williams (ganed 1958)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd Eurwyn Williams (ganed 1958) yn aelod o amrywiol griwiau ffilm, yn bennaf Ffilmiau Eryri.

CONTENT

Scope and content/abstract: Mae'r casgliad yn cynnwys sgriptiau ffilm a baratowyd yn ystod y 1980au a'r 1990au gan Eurwyn Williams fel aelod o amrywiol griwiau ffilm, yn bennaf ar gyfer Ffilmiau Eryri. Ceir hefyd nifer o daflenni gan gynnwys amserlenni ffilmio, lleoliadau a rhestri o actorion, y mwyafrif yn ymwneud â'r ffilm 'Owain Glyndwr: Prince of Wales' = The collection consists of film scripts prepared during the 1980s and 1990s by Eurwyn William as a member of various film crews, mainly for Ffilmiau Eryri. There is also a number of leaflets including filming schedules, locations and lists of actors, most of these relating to the film 'Owain Glyndwr: Prince of Wales'.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: sgriptiau; papurau eraill.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Mân Restri a Chrynodebau, 2000, tt. 84-85. Ceir mynediad i'r catalog ar lein hefyd.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd i'r Llyfrgell gan Mr Eurwyn Williams, Ffilmiau Eryri, Hen Ysgol Aberpwll, Ffordd Bangor, Y Felinheli, Gwynedd, yn Awst 1999.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan J. Graham Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, rhestr o Sgriptiau Eurwyn Williams yn LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 2000, tt. 84-85.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Awst 2006


INDEX ENTRIES
Subjects
Films | Wales
Motion picture plays

Personal names
Williams , Eurwyn , 1958-

Corporate names
Ffilmiau Eryri

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details