ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Williams, Rhydwen, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 RHYDWEN

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Rhydwen Williams

Short Title: Williams, Rhydwen, papurau (papers)

Creation date(s): 1907-1995

Level of description: Fonds

Extent: 0.118 metrau ciwbig (13 bocs)

Name of creator(s): Rhydwen Williams (1916-1997)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ganwyd Rhydwen Williams (1916-1997), bardd a nofelydd, yn Y Pentre, Cwm Rhondda, ond symudodd y teulu i Gaer pan oedd yn bymtheg mlwydd oed. Aeth yn fyfyriwr i brifysgolion Abertawe a Bangor cyn cymryd safiad fel gwrthwynebydd cydwybodol yn ystod yr Ail Ryfel Byd pryd y gweithiodd fel rhan o uned ambiwlans. Dychwelodd i'r Rhondda yn ddiweddarach yn weinidog y Bedyddwyr yn Ynys-hir lle daeth yn gyfaill i J. Kitchener Davies ac yn aelod o Gylch Cadwgan. Yn nes ymlaen bu'n weinidog yn Resolfen a Phont-lliw ac wedi hynny aeth i fyd teledu annibynnol. Yn y pen draw llwyddodd i ennill bywoliaeth fel actor ac awdur. Cyhoeddodd wyth cyfrol o'i gerddi a nifer o nofelau cymeradwy iawn. Bu'n gwasanaethu hefyd fel golygydd y cylchgrawn Barn o 1981 hyd 1986.

CONTENT

Scope and content/abstract: Mae'r casgliad yn cynnwys: llythyrau, 1940-1995, anfonwyd at Rhydwen Williams, llawer ohonynt yn dyddio o'r cyfnod pan oedd yn olygydd Barn; llythyrau teuluol,1941-1976; papurau personol a theuluol,1932-1995, gan gynnwys rhai dyddiaduron, rhaglenni, taflenni angladdau, tystysgrifau etc.; cerddi Rhydwen Williams, heb eu dyddio gan mwyaf; pregethau Rhydwen Williams, 1930-1984; sgriptiau radio,1950-1976, a sgriptiau eraill,1966-1984, Rhydwen Williams; papurau'n ymwneud â Jubilee Young (1887-1962) ac â marwolaeth Richard Burton yn 1984; llyfrau nodiadau a gadwyd gan Rhydwen Williams; papurau amrywiol; papurau'n ymwneud ag unigolion eraill,1920au-1983, barddoniaeth, rhyddiaith a sgriptiau amrywiol gan awduron eraill yn bennaf; deunydd printiedig amrywiol, 1943-1994 = The collection comprises: letters, 1940-1995, addressed to Rhydwen Williams, many dating from the period when he was the editor of Barn; family letters, 1941-1976; personal and family papers, 1932-1995, including a few diaries, programmes, funeral service sheets, certificates etc.; poems by Rhydwen Williams, mainly undated; sermons, 1930-1984, by Rhydwen Williams; radio scripts, 1950-1976, and other scripts, 1966-1984, by Rhydwen Williams; papers relating to Jubilee Young (1887-1962) and to the death of Richard Burton in 1984; notebooks kept by Rhydwen Williams; miscellaneous papers; papers concerning other individuals, 1920s-1983, mainly poetry, prose writings and various scripts written by other authors; miscellaneous printed matter, 1943-1994.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: gohebiaeth; papurau personol a theuluol; barddoniaeth; pregethau; sgriptiau radio; sgriptiau eraill; y Parch.Jubilee Young (1887-1962); Richard Burton (1925-1984); llyfrau nodiadau; papurau amrywiol; papurau'n ymwneud ag unigolion eraill; deunydd printiedig.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1999, tt. 84-89. Ceir mynedad i'r catalog arlein hefyd.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a brynwyd gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Prynwyd gan y Llyfrgell Genedlaethol oddi wrth Meic Stephens,10 Heol Don, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, yn Chwefror 1999 (heblaw am rif 4 a dderbyniwyd yn rhodd yn 1989).

ALLIED MATERIALS

Related material: Trosglwyddwyd ffotograffau i'r hen Adran Darluniau a Mapiau (0199901522).

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan J. Graham Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, rhestr o Bapurau Rhdwen Williams, yn LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1999, tt. 84-89; Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru(Caerdydd, 1997).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Awst 2006


INDEX ENTRIES
Subjects
Novelists, Welsh | Archives
Poets, Welsh language | Wales | Archives
Radio scripts, Welsh
Williams, Rhydwen, | Archives

Personal names
Burton , Richard , 1925-1984
Williams , Rhydwen
Young , Jubilee , 1887-1962

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details