ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Williams, William, Llangynog, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 WILGYNOG

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau William Williams, Llangynog

Short Title: Williams, William, Llangynog, papurau (papers)

Creation date(s): 1864-1995

Level of description: Fonds

Extent: 0.01 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): William Williams ('Cynogfrawd', 1856-1936)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Roedd William Williams ('Cynogfrawd', 1856-1936) yn frodor o Llangynog, sir Gaerfyrddin.

CONTENT

Scope and content/abstract: Mae'r casgliad yn cynnwys ysgrifau yn dwyn y teitl 'Yr Hen Ysgol - 1864-1867', sy'n cyfeirio at ddefnydd o'r 'Welsh Not'; llyfrau nodiadau a gadwyd gan William Williams, 1871-1888, yn cynnwys nodiadau ysgrythurol; ysgrifau heb ddyddiad; llyfr nodiadau yn cynnwys adroddiad heb ddyddiad am ordeinio'r Parch. D. R. Jones yn weinidog Bethania, Llanelli; a ffotograffau, ynghyd â manylion bywgraffyddol am aelodau o'r teulu Williams, ynghyd â darlith perthynol gan Eluned Jones. = The collection comprises writings entitled 'Yr Hen Ysgol - 1864-1867', referring to the use of the 'Welsh Not'; notebooks kept by William Williams, 1871-1888, containing scriptural notes; undated writings; a notebook containing an undated report of the ordination of Rev. D. R. Jones at Bethania, Llanelli; and photographs, together with biographical details, of members of the Williams family, together with a related lecture by Eluned Jones.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: ysgrifau ar 'Yr Hen Ysgol, 1864-1867'; llyfrau nodiadau yn cynnwys nodiadau ysgrythurol; llythyr oddi wrth William Williams at ei deulu; ysgrifau heb ddyddiad; llyfr nodiadau; llungopiau o ffotograffau a nodiadau bywgraffyddol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1999, t. 90. Ceir mynediad i'r catalog ar lein hefyd.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Miss Eluned Jones a Miss Gwyneth M. Jones, Llanelli, sir Gaerfyrddin, ym Mai 1998.

ALLIED MATERIALS

Related material: Mae NLW ex 1908 yn cynnwys papurau John Brazell Jones, tad rhoddwyr papurau William Williams, Llangynog. Trosglwyddwyd dau ffotograff i Adran y Darluniau a'r Mapiau (199800384).

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan J. Graham Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, rhestr o Bapurau William Williams, Llangynog, yn LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1999, t. 90.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Awst 2006


INDEX ENTRIES
Subjects
Theology | Wales
Welsh language | Political aspects
Williams, William, | 1856-1936 | Archives

Personal names
Williams , William , 1856-1936

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details