ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Davies, David (Ffatri Emlyn, Adpar), papurau

Reference code(s): GB 0210 FFATEM

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau David Davies (Ffatri Emlyn, Adpar)

Short Title: Davies, David (Ffatri Emlyn, Adpar), papurau

Creation date(s): 1871-1947

Level of description: Fonds

Extent: 0.019 metrau ciwbig (2 focs)

Name of creator(s): David Davies (1871-1947)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: David Davies (1871-1947) oedd tad yr artist John Elwyn (1916-1997). Roedd yn wehydd yn Llandysul ac yn berchennog ffatri wlan Emlyn yn Adpar.

CONTENT

Scope and content/abstract: Mae'r casgliad yn cynnwys papurau'n ymwneud â theulu a disgynyddion David Davies, 1871-1982; llyfr nodiadau yn cynnwys barn Davies ar bregethau a glywodd, 1930-1933; ffeil o farddoniaeth a phenillion; llyfr cyfrifon Ffatri Emlyn, 1903-1930; a deunydd amrywiol. = The collection comprises papers relating to the family and descendants of David Davies, 1871-1982; a notebook containing Davies's opinions on sermons which he has heard, 1930-1933; a file of poetry and verses; an account book, 1903-1930, of Ffatri Emlyn; and miscellanea.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: papurau teuluol; llyfr nodiadau yn cynnwys sylwadau ar bregethau; barddoniaeth a phenillion; llyfr cyfrifon Ffatri Emlyn; ac amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1999, t. 35. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Cyflwynwyd y papurau'n rhodd gan ferch yng nghyfraith David Davies (a gweddw John Elwyn), Mrs Gillian Butterworth, Winchester, yn Nhachwedd 1998.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif

Archivist's note: Lluniwyd gan J. Graham Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, rhestr o Bapurau David Davies (Ffatri Emlyn, Adpar), yn LlGC Mân Restri a Chrybodebau, 1999, t. 35.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Medi 2006


INDEX ENTRIES
Subjects
Davies, David, | 1871-1947 | Archives
Poets, Welsh language | Archives
Welsh poetry | 19th century
Welsh poetry | 20th century
Wool industry | Wales | Adpar

Personal names
Davies , David , 1871-1947

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details