ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Academi Gymreig, Cynllun Ymchwil Llenyddol, papurau

Reference code(s): GB 0210 ACADEMI

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Cynllun Ymchwil Llenyddol yr Academi Gymreig

Short Title: Academi Gymreig, Cynllun Ymchwil Llenyddol, papurau

Creation date(s): 1984-1988

Level of description: Fonds

Extent: 0.64 metrau ciwbig (23 bocs)

Name of creator(s): Cynllun Ymchwil Llenyddol yr Academi Gymreig

CONTEXT

Administrative/Biographical history:

CONTENT

Scope and content/abstract: Mae'r casgliad yn cynnwys deunydd a gasglwyd gan y cynllun yn ymwneud â'r llenorion Cymraeg canlynol: E. Tegla Davies, Huw Lloyd Edwards, Harri Gwynn, D. Gwenallt Jones, John Gwilym Jones, J. Saunders Lewis, Alun Llywelyn-Williams, T. H. Parry-Wiliams, Caradog Prichard, Kate Roberts, D. J. Williams, Abergwaun, Huw Llewelyn Williams a Waldo Williams. Mae'r archif yn cynnwys hefyd adysgrifau o rhai o'r casetiau o atgofion awduron Cymraeg diweddar a recordiwyd gan staff y cynllun ymchwil, ychydig eitemau o archifau yr Academi, deunydd yn ymwneud â gweithgareddau'r Academi a'r cynllun ymchwil, papurau ynglŷn â Geiriadur yr Academi a gwobr Griffith John Williams, a gohebiaeth yn deillio o'r cynllun ymchwil = The collection comprises material collected by the scheme relating to the following Welsh literary figures: E. Tegla Davies, Huw Lloyd Edwards, Harri Gwynn, D. Gwenallt Jones, John Gwilym Jones, J. Saunders Lewis, Alun Llywelyn-Williams, T. H. Parry-Wiliams, Caradog Prichard, Kate Roberts, D. J. Williams, Fishguard, Huw Llewelyn Williams and Waldo Williams. The archive also includes transcripts of some of the casettes of reminiscences of recent Welsh authors recorded by the staff of the research project, a few items from the archives of the Academi, material relating to the activities of the Academi and the research project, papers concerning the Welsh Academi Dictionary and the Griffith John Williams Prize, and correspondence deriving from the research scheme.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: awduron Cymreig diweddar; papurau gweinyddol cyffredinol yn ymwneud â'r Academi Gymreig.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1989, tt. 11-12. Ceir mynediad i'r catalog ar lein hefyd.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Yr Academi Gymreig yn Rhagfyr 1988

ALLIED MATERIALS

Related material: Trosglwyddwyd tua 175 casét o atgofion i ofal Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru. Deil hen Adran y Darluniau a Mapiau ddeunydd pellach yn ymwneud â rhai awduron.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan J. Graham Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, rhestr o Bapurau Cynllun Ymchwil yr Academi Gymreig Yn LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1989, tt. 11-12.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Medi 2006


INDEX ENTRIES
Subjects
Academi Gymreig | Archives
Authors, Welsh | 20th century
Authors, Welsh | Archives

Personal names
Davies , E. Tegla (Edward Tegla) , 1880-1967
Edwards , Huw Lloyd , 1916-1975
Gwenallt , 1899-1968
Gwynn , Harri , d. 1985
Jones , John Gwilym , 1904-1988
Lewis , Saunders , 1893-1985
Llywelyn-Williams , Alun
Parry-Williams , T. H. (Thomas Herbert) , 1887-1975 , Sir
Prichard , Caradog , 1904-1980
Roberts , Kate , 1891-1985
Williams , D. J. (David John) , 1885-1970
Williams , Huw Llewelyn
Williams , Waldo , 1904-1971

Corporate names
Academi Gymreig

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details