ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Jones, Bobi, papurau

Reference code(s): GB 0210 BOBJON

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Bobi Jones

Short Title: Jones, Bobi, papurau

Creation date(s): 1923-1996

Level of description: Fonds

Extent: 0.045 metrau ciwbig (5 bocs)

Name of creator(s): Bobi Jones

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ganwyd Bobi Jones (Robert Maynard Jones (g. 1929)) yng Nghaerdydd i rieni di-Gymraeg, ac ar ôl iddo ddysgu Cymraeg yn yr ysgol, enillodd radd Dosbarth Cyntaf yn y Gymraeg o Goleg Prifysgol De Cymru a Mynwy, Caerdydd yn 1949. Bu'n athro yn Llanidloes, sir Drefaldwyn, a Llangefni, sir Fôn cyn dod yn ddarlithydd yn y Gymraeg yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin ac wedyn yn Ddarlithydd yn Adran Addysg Coleg Prifysgol Cymru Aberystwyth. Yn 1966, ymunodd a staff Adran Gymraeg y coleg hwnnw, a bu'n Athro Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg o 1980 tan ei ymddeoliad yn 1989. Dros y blynyddoedd mae Bobi Jones wedi bod y mwyaf toreithiog o awduron Cymraeg ail hanner yr ugeinfed ganrif, yn cynhyrchu llif o farddoniaeth, straeon byrion, nofelau a beirniadaeth lenyddol. Bu yr un mor doreithiog fel athro, yn cynhyrchu llyfrau i blant, cyhoeddiadau ysgolheigaidd ar farddoniaeth a rhyddiaith Gymraeg a sawl cyfrol ar gyfer myfyrwyr y Gymraeg. Nid oes arwydd ar hyn o bryd y bydd y llif toreithiog hwn yn peidio.

CONTENT

Scope and content/abstract: Mae'r casgliad yn cynnwys: gohebiaeth gyffredinol at Bobi Jones,1950-1997, nifer ohonynt oddi wrth bwysigion Cymru; gohebiaeth a phapurau, 1971-1979, yn ymwneud â gwaith golygu'r gyfres Storiâu Tramor; papurau amrywiol, 1951-1990au, yn cynnwys beirniadaethau ar gyfer eisteddfodau, cyfrolau o nodiadau darlithedd, papurau gwleidyddol, adolygiadau, sgriptiau radio, ddrafftiau barddoniaeth ac erthyglau; papurau,1968-1969, yn ymwneud â thaith Bobi Jones i Fecsico; gohebiaeth a phapurau ynglŷn â pharatoi a chyhoeddi Cyfrol Deyrnged Kate Roberts (Dinbych, 1969); eitemau printiedig, 1951-1992, yn cynnwys rhaglenni theatr, gwahanlithoedd a phroflenni deunydd a gyhoeddwyd, anerchiadau etholaethol a thaflenni gwleidyddol, a chardiau gwasanaeth angladdau; torion o'r wasg,1948-1994,yn cynnwys torion cerddi, beirniadaeth lenyddol ac adolygiadau gan Bobi Jones; a grŵp o bapurau, A.W. Wade-Evans, 1923-1960 = The collection comprises: general correspondence to Bobi Jones, 1950-1997, many from prominent figures in Welsh life; correspondence and papers, 1971-1979, relating to the work of editing the series Storiau Tramor; miscellaneous papers, 1951-1990s, including adjudications for eisteddfodau, volumes of lecture notes, political papers, reviews, radio scripts, drafts of poetry and articles; papers, 1968-1969, relating to Bobi Jones's trip to Mexico; correspondence and papers concerning the preparation and publication of the volume Cyfrol Deyrnged Kate Roberts (Dinbych, 1969); printed items, 1951-1992, including theatre programmes, offprints and proofs of published material, election addresses and political leaflets, and funeral service cards; press cuttings, 1948-1994, including cuttings of poems, literary criticism and reviews by Bobi Jones; and a group of the papers, 1923-1960, of A. W. Wade-Evans.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: gohebiaeth yn nhrefn yr wyddor yn ôl enw y gohebydd: gohebiaeth a phapurau'n ymwneud â gwaith golygu'r gyfres Storiau Tramor; papurau amrywiol; y daith i Fecsico,1968; Cyfrol Deyrnged Kate Roberts (Dinbych, 1969); eitemau printiedig, 1951-1992; torion o'r wasg; papurau A.W.Wade-Evans.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein hefyd.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion

Accruals: Disgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd i'r Llyfrgell gan yr Athro Bobi Jones yn Hydref 1997.

ALLIED MATERIALS

Related material: Derbyniwyd dau lun gan yr hen Adran Darluniau a Mapiau yn rhan o'r rhodd bresennol, un gan Mrs Florence May Wade-Evans a'r llall gan J.R. Evans, Rheithor Stow-on-the-Wold (rhif derbyn 199700494-5).

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Mae rhai o bapurau A.W. Wade-Evans yn dyddio'n ôl i 1923.

Archivist's note: Lluniwyd gan J. Graham Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr o Bapurau Bobi Jones (2000); The New Companion to the Literature of Wales (Caerdydd, 1997).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Medi 2006


INDEX ENTRIES
Subjects
Jones, Bobi, | 1929- | Archives
Mexico | Description and travel
Poets, Welsh language | Wales | Archives
Scholars | Wales | Archives
Welsh literature | History and criticism
Welsh poetry | 20th century
Welsh prose literature | 20th century

Personal names
Jones , Bobi , 1929-
Roberts , Kate , 1891-1985
Wade-Evans , Arthur W. (Arthur Wade) , 1875-1964

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details