ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eglwys Seilo Llandudno, cofnodion (records)

Reference code(s): GB 0210 SEILLAN

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofnodion Eglwys Seilo Llandudno

Short Title: Eglwys Seilo Llandudno, cofnodion (records)

Creation date(s): 1854-2000

Level of description: Fonds

Extent: 0.162 metrau ciwbig (17 bocs)

Name of creator(s): Eglwys Seilo Llandudno

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Adeiladwyd y capel cyntaf ar y safle presennol yn 1861 ac fe'i alwyd yn Siloh. Ychwanegwyd oriel yn 1874, a chodwyd Ysgoldy a Thŷ Capel yn 1884.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Eglwys Seilo Llandudno, 1854-2000, ynghyd â chofnodion yr Ysgol Sul, 1899-1957, gan gynnwys cofrestri, cyfrifon, cyfraniadau aelodau, cofnodion pwyllgorau a phapurau yn ymwneud â chymdeithasau'r Eglwys.
Records of Seilo Church Llandudno, 1854-2000, together with the Sunday School records, 1899-1957, including registers, accounts, members' contributions, committee minutes and papers relating to the Church's societies.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg yn bennaf.

System of arrangement: Trefnwyd yr archif yn LlGC yn ddau grŵp: cofnodion y Capel a chofnodion yr Ysgol Sul.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â'r amodau a nodir ar y ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data' a gyflwynir iddynt gyda'u tocynnau darllen.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Mae copi o'r catalog ar gael ar-lein.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Dinistriwyd rhai cofnodion ariannol yn ymwneud â Chymdeithas Llên a Chân Seilo a Bethania Llandudno, sef cyfriflenni banc, 1995-1999; llyfr siec, 1997-1999; llyfr talu i fewn, 1998-1999; bonion llyfr siec, 1990-1997; a bonion llyfr talu i fewn, 1984-1997 (gweler Ffurflen Werthuso Adrannol SEB/2004-05/5).

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr Evan Wyn Evans, Deganwy, Gorffennaf 2001.

ALLIED MATERIALS

Related material: Cedwir cofrestr dosbarthiadau derbyn aelodau, 1910-1925 (CMA 3506); adroddiadau blynyddol, 1888-1974 (gyda bylchau); a phapurau yn ymwneud â hanes y capel (Llsgrau LlGC 14971-3), yn LlGC. Yn ogystal, ceir cais i werthu eiddo, 1936-1939 (CMA 18563), taflen ordeinio'r Parch. E. R. Lloyd Jones, 1960 (CMA E124/28), trywel i goffáu gosod cerrig coffa, 1905 (CMA L26), ac albwm o luniau a roddwyd i'r Parch. E. O. Davies, 1925 (CMA HZ4/57), ymhlith archif yr Eglwys Bresbyteraidd yn LlGC.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Merfyn Tomos a Siân Bowyer.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr hwn: B. Williams a J. Tudno Williams, Methodistiaid Dosbarth Llandudno (Caernarfon, 1926); Cronfa CAPELI LlGC.

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Chwefror 2005.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Llandudno
Religious institutions | Wales | Llandudno
Seilo (Church : Llandudno, Wales) | Archives

Personal names

Corporate names
Seilo (Church : Llandudno, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details