ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Elim, Tir-y-dail, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 TIRYDAIL

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Elim, Tir-y-dail

Short Title: Capel Elim, Tir-y-dail, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1874-1959

Level of description: Fonds

Extent: 0.027 metrau ciwbig (3 bocs, 1 gyfrol fawr)

Name of creator(s): Capel Elim, Tir-y-dail

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yn 1903 teimlwyd yr angen yng Nghapel Bethani, Rhydaman, am gael capel newydd, ond yn dilyn Diwygiad 1904 penderfynwyd bod mwy o angen am gael capel yn Nhir-y-Dail. Adeiladwyd Capel Elim, Tir-y-dail yn 1906 ar gost o £560, ac agorodd y drysau ar Ddydd Nadolig 1906. Yn 1911 penderfynodd nifer o aelodau Capel Bethani i ymuno â Chapel Elim ac erbyn hynny roedd 64 o aelodau yno. -- Y Parch W. Nantlais Williams oedd yn gwneud y gwaith bugeilio o'r cychwyn yn 1906, cymerodd ofal yr eglwys yn ffurfiol rhwng 1911-1919, a bu'n cynorthwyo hefyd rhwng 1922-1931 pan nad oedd bugail gan y Capel. Adeiladwyd festri yng nghefn y capel yn fuan ar ol iddo gael ei ffurfio yn eglwys, a phrynwyd y mans yn 1921 am tua £700. -- Roedd Capel Elim, Tir-y-dail, yn perthyn i ddosbarth Rhydaman, Henaduriaeth Gogledd Myrddin. Caewyd y capel yn 2002 neu 2003 (ni restrir y capel yn Blwyddiadur a Dyddiadur Eglwys y Methodistiaid Calfinaidd 2003). Yn 2003 cafwyd caniatâd cynllunio amlinellol gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar gyfer un annedd preswyl gan gynnwys dymchwel y capel presennol yng Nghapel Elim, Tir y Dail, Rhydaman.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cyfrolau o gyfrifon ariannol; cofrestr bedyddiadau; ffeil o bapurau'r ysgrifennydd; llyfrau yn nodi cyfraniadau'r aelodau, ac adroddiadau blynyddol Capel Elim (MC), Tir-y-dail, Rhydaman, 1902-2003. = Volumes containing financial records; register of baptisms; secretary's papers; details of members' contributions; and annual reports of Elim Chapel (CM), Tir-y-dail, Rhydaman, 1902-2003.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg.

System of arrangement: Trefnwyd yn bump cyfres yn nhrefn amser: cofrestr bedyddiadau, 1902-1982; ffeil ysgrifennydd, 1911-2001; cyfrifon ariannol, 1936-2003; cyfraniadau'r aelodau, 1958-2003; ac adroddiadau blynyddol, 1959-1979.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â'r amodau a nodir ar y ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data' a gyflwynir iddynt gyda'u tocynnau darllen.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Y Parch. J. E. Wynne Davies, Aberystwyth, Medi 2003

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir adroddiadau blynyddol y Capel 1937, 1949, 1952, 1954-5, 1957, 1960, 1963-5, 1970, 1972, 1976 yn nghasgliad CMA; ac hefyd adroddiadau am 1935, 1937-1939, 1960, 1964 yn LLGC.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crewyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Nia Mai Daniel. -- Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Parch. S. L. George, Elim, Tirydail, Ddoe a Heddiw, (Rhydaman, [1936]); Y Parch. James Morris, Hanes Methodistiaeth Sir Gaerfyrddin, (Llansteffan, 1911); Blwyddiadur a Dyddiadur Eglwys y Methodistiaid Calfinaidd, 2002 a 2003; Cronfa ddata CAPELI yn LLGC.

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LLGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Hydref 2005


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Ammanford
Capel Elim (Tir-y-dail, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Ammanford

Personal names
Nantlais , 1874-1959

Corporate names
Capel Elim (Tir-y-dail, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details