ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eglwys y Tabernacl, Blaenau Ffestiniog, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 TABFFE

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Eglwys y Tabernacl, Blaenau Ffestiniog

Short Title: Eglwys y Tabernacl, Blaenau Ffestiniog, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1850-1979

Level of description: Fonds

Extent: 0.200 metrau ciwbig (8 bocs)

Name of creator(s): Eglwys y Tabernacl, Blaenau Ffestiniog

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd Eglwys y Tabernacl, Blaenau Ffestiniog, ym mis Chwefror 1864. Fe adeiladwyd yr Eglwys ym mis Medi 1902. Cynhaliwyd y gwasanaeth olaf yn yr Eglwys ar ddydd Sul, 19 Tachwedd 1978.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Eglwys y Tabernacl, Blaenau Ffestiniog, gan gynnwys cyfrifon, 1862-1978, cofnodion cyfarfodydd eglwysig, 1850-1979, papurau a chynlluniau, 1898-1978, yn ymwneud â'r adeilad, ystadegau blynyddol, 1906-1978, a chofrestri bedyddiadau, 1864-1950; ynghyd â chofnodion yr Ysgol Sul, 1887-1941.
Records of Tabernacl Church, Blaenau Ffestiniog, including accounts, 1862-1978, minutes of church meetings, 1850-1979, papers and plans, 1898-1978, relating to the building, annual statistics, 1906-1978, and baptismal registers, 1864-1950, together with Sunday School records, 1887-1941.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg oni noder yn wahanol.

System of arrangement: Trefnwyd yn ddau grŵp: cofnodion y Capel a chofnodion yr Ysgol Sul.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â'r amodau a nodir ar y ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data' a gyflwynir iddynt gyda'u tocynnau darllen.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan y Parch. J. E. Wynne Davies, Aberystwyth, Mawrth 2004, a Chwefror 2005.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir adroddiadau blynyddol y Capel, 1878-1977 (gyda bylchau) yn LlGC, ynghyd â chyfrifon, 1911-1929 (NLW MS 17917D) a hanes diwygiad, 1904-1905, yn y Capel (NLW MS 18245B). Ceir cofnodion a chyfrifon, 1918-1926, yn Llyfrgell Coleg y Brifysgol, Bangor ac adroddiadau blynyddol a chofnodion eraill yn Archifdy Meirionnydd.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiadau yn wreiddiol gan Catrin Holland. Uwchraddiwyd y catalog gan Ann Francis Evans.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r catalog: Cronfa capeli LlGC; Eglwys y Tabernacl, Blaenau Ffestiniog. Cyfarfod ei Jubili (Blaenau Ffestiniog, 1914); ac eitemau yn yr archif.

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Date(s) of descriptions: Chwefror 2005 a Gorffennaf 2008.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Blaenau Ffestiniog
Religious institutions | Wales | Blaenau Ffestiniog
Tabernacl Calvinistic Methodist Chapel (Blaenau Ffestiniog, Wales) | Archives

Personal names

Corporate names
Tabernacl Calvinistic Methodist Chapel (Blaenau Ffestiniog, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details