ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Pen-uwch, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 PENUWCH

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Pen-uwch

Short Title: Capel Pen-uwch, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1840-1993

Level of description: Fonds

Extent: 0.018 metrau ciwbig (2 focs)

Name of creator(s): Capel Pen-uwch

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Codwyd capel cyntaf Pen-uwch yn 1839 a'r ail gapel yn 1867. Ychwanegwyd oriel yn 1888. Ar 16 Mai 1962 cynhaliwyd dathliad agor y capel ar ôl ei adnewyddu. Y mae yn Nosbarth Aeron ac yn Henaduriaeth De Aberteifi ac fe'i rhestrir yn Y Blwyddiadur ar gyfer 2005.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Capel Pen-uwch, Penuwch, Llangeitho, 1840-1993, yn cynnwys cofrestr bedyddiadau, 1840-1993, llyfr aelodaeth, 1895-1936, casgliadau at y weinidogaeth, 1863-1970, 'Llyfr Cyfrif Ysgol Sabbothol Penuwch', 1915-1928, a llyfr ysgrifennydd yr Ysgol Sul, 1940-1947.
Records of Pen-uwch Chapel, Penuwch, Llangeitho, 1840-1993, comprising a baptismal register, 1840-1993, membership book, 1895-1936, ministry collection books, 1863-1970, Sunday School statistics book, 1915-1928, and Sunday School secretary's book, 1940-1947.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn LlGC yn dair cyfres: cofnodion gweinyddol, cofnodion ariannol a chofnodion yr Ysgol Sul.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â'r amodau a nodir ar y ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data' a gyflwynir iddynt gyda'u tocynnau darllen.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr Tomi G. Jones, Ysgrifennydd Capel Pen-uwch, Chwefror 2004.

ALLIED MATERIALS

Related material: Am ddeunydd perthynol, gweler disgrifiadau lefel cyfres

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Ann Francis Evans.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: J. Evans, Hanes Methodistiaeth Sir Aberteifi (Dolgellau, 1904) a chronfa CAPELI yn LlGC

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Date(s) of descriptions: Awst 2005


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Penuwch
Capel Pen-uwch (Penuwch, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Penuwch

Personal names

Corporate names
Capel Pen-uwch (Penuwch, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details