ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Hermon, Trichrug, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 TRICHRUG

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Hermon, Trichrug

Short Title: Capel Hermon, Trichrug, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1890-1999

Level of description: Fonds

Extent: 0.018 metrau ciwbig (2 focs)

Name of creator(s): Capel Hermon, Trichrug

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Tua'r flwyddyn 1806 dechreuwyd cynnal Ysgol Sul ar y safle. Yn 1880-1882 aethpwyd ati i gasglu arian tuag at adeiladu ysgoldy i gynnal Ysgol Sul a chyfarfodydd gweddi. Codwyd Tŷ Capel hefyd wrth ei ochr. Yn 1883 penderfynwyd sefydlu Eglwys yno. Y mae'r Eglwys yn Nosbarth Aeron ac yn Henaduriaeth De Aberteifi ac fe'i rhestrir yn Y Blwyddiadur ar gyfer 2005.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Capel Hermon, Trichrug, ym mhlwyf Trefilan, 1890-1999, yn cynnwys llyfrau casglu at y weinidogaeth, 1894-1999, llyfr cyfrifon, 1931-1996, llyfr cyfrifon yr Ysgol Sul, 1909-1927, llyfr ysgrifennydd yr Ysgol Sul, 1941-[1943], ynghyd â llyfr aelodaeth, 1890-1958.
Records, 1890-1999, of Hermon Chapel, Trichrug, in the parish of Trefilan, comprising ministry collection books, 1894-1999, account books, 1931-1996, Sunday School account book, 1909-1927, Sunday School secretary's book, 1941-[1943], together with a membership book, 1890-1958.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn LlGC yn ddwy gyfres: cofnodion ariannol a chofnodion yr Ysgol Sul, ac yn un ffeil: llyfr aelodaeth.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â'r amodau a nodir ar y ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data' a gyflwynir iddynt gyda'u tocynnau darllen.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan y Parch. Stephen Morgan, Cofiadur Henaduriaeth De Aberteifi, Llanbedr Pont Steffan, Mawrth 2004

ALLIED MATERIALS

Related material: Mae ffotograffau yn LlGC, Llyfr Ffoto T. T. Mathias 4 573.0.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Ann Francis Evans.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Cronfa CAPELI yn LlGC a J. Evans, Hanes Methodistiaeth De Aberteifi (Dolgellau, 1904).

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Date(s) of descriptions: Tachwedd 2005


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Trefilan
Capel Hermon, Trichrug (Ceredigion, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Trefilan

Personal names

Corporate names
Capel Hermon, Trichrug (Ceredigion, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details