ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Carmel, Llanilar, cofysgrifau (records) (Grŵp 2)

Reference code(s): GB 0210 CARLLAN

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Carmel, Llanilar (Grŵp 2)

Short Title: Capel Carmel, Llanilar, cofysgrifau (records) (Grŵp 2)

Creation date(s): 1872-1966

Level of description: Fonds

Extent: 0.018 metrau ciwbig (2 focs)

Name of creator(s): Eglwys Carmel, Llanilar

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ni wyddys pryd yn union y rhoddwyd yr enw Carmel ar yr capel. Fe'i cofrestrwyd fel 'Llanilar Chapel' yn y llys esgobol yn 1817 ac fel lle o addoliad yn 1852. Ychwanegwyd galeri, stabl ac ysgoldy yn 1851. Dechreuwyd cynnal ysgol Sul yn Llanilar tua 1798 ac erbyn diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg yr oedd pedair ysgol Sul sef Carmel, Pantglas, Cilcwm a'r Dyffryn. Cynhaliwyd cyfarfodydd agoriadol ar 20-21 Medi 1880 i ddathlu codi'r capel newydd.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau, 1872-1966, yn perthyn i Eglwys Carmel, Llanilar, gan gynnwys llyfrau ysgrifennydd yr Ysgol Sul, 1899-1958, llyfr casgliad y weinidogaeth, 1872-1882, a chofrestr aelodau'r Gymdeithas Ddirwest, 1894-1908. Mae pedair cyfrol yn perthyn i Ysgoldy Cilcwm, 1885-1966.
Records, 1872-1966, of Carmel Church, Llanilar, including the Sunday School secretary's books, 1899-1958, ministry collection book, 1872-1882, and Temperance Society Register of Members, 1894-1908. Four volumes belong to Cilcwm Schoolroom, 1885-1966.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yr archif yn LlGC yn ddwy gyfres: cofnodion yr Ysgol Sul a chofnodion Ysgoldy Cilcwm; ac yn ddwy ffeil: llyfr casgliad at y weinidogaeth a chofrestr aelodau'r Gymdeithas Ddirwestol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â'r amodau a nodir ar y ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data' a gyflwynir iddynt gyda'u tocynnau darllen.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr Keith Rowlands, Llanfarian, Hydref 2005.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir hanes yr achos yn Godidowgrwydd Carmel, Hanes Carmel, Llanilar, 1742-1979 (CMA EZ3/27), ac adroddiadau blynyddol, 1901-1975 (gyda bylchau) yn LLGC. Ceir cofrestr bedyddiadau'r capel, 1841-1837, yn yr Archifdy Gwladol, PRO: RG9/4013 a RG10/4014 (copïau microffilm yn LlGC). Mae cofrestri a llyfrau cyfrifon yr eglwys, 1883-1970, ym Mân Adneuon 1172-1186B.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Ann Francis Evans.
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Eifion Evans, Godidowgrwydd Carmel, Hanes Carmel, Llanilar, 1742-1979.

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Date(s) of descriptions: Awst 2005.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Llanilar
Eglwys Carmel (Llanilar, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Llanilar

Personal names

Corporate names
Eglwys Carmel (Llanilar, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details