ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eglwys Moriah, Miscyn, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 MORMIS

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Eglwys Moriah, Miscyn

Short Title: Eglwys Moriah, Miscyn, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1901-1949

Level of description: Fonds

Extent: 1 bocs (0.029 metrau ciwbig)

Name of creator(s): Eglwys Moriah, Miscyn

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd Eglwys Moriah, Miscyn, Morgannwg, yn 1902. Adeiladwyd ac agorwyd yr Eglwys yng Ngorffennaf 1904, flwyddyn wedi cwblhau'r festri. Caewyd yr Eglwys yn 1949. Trosglwyddwyd yr aelodau i Hermon, Penrhiwceibr, neu i Fethlehem, Aberpennar.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Eglwys Moriah, Miscyn, Morgannwg, yn cynnwys llyfrau cyfrifon amrywiol, 1904-1949, llyfrau casgliad y weinidogaeth, 1919-1947, cofnodion cyfarfodydd eglwysig, 1901-1929, a chofrestr bedyddiadau, 1906-1947. = Records of Moriah Church, Miscyn, Glamorgan, comprising account books, 1904-1949, ministry collection books, 1919-1947, minutes of church meetings, 1901-1929, and a register of baptisms, 1906-1947.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg.

System of arrangement: Trefnwyd yn LLGC yn dair cyfres: cyfrifon, llyfrau cofnodion a chofrestri.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â'r amodau a nodir ar y ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data' a gyflwynir iddynt gyda'u tocynnau darllen.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Y Parch. J. E. Wynne Davies, Aberystwyth, Medi 2005.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir adroddiadau blynyddol Eglwys Moriah, Miscyn, 1909-1926 (gyda bylchau) yn LlGC.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Rhian Lyn James. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Cronfa ddata Capeli LlGC; Y Faner, 6 Gorffennaf 1949; ac eitemau o fewn yr archif.

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Date(s) of descriptions: Hydref 2008.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Miscyn
Moriah (Church : Miscyn, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Miscyn

Personal names

Corporate names
Moriah (Church : Miscyn, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details