ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel y Ton, Tonyrefail, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 TONAIL

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel y Ton, Tonyrefail

Short Title: Capel y Ton, Tonyrefail, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1852-2002

Level of description: Fonds

Extent: 1 bocs (0.029 metrau ciwbig)

Name of creator(s): Capel y Ton, Tonyrefail

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Adeiladwyd y Capel cyntaf tua 1793. Erbyn 1836 roedd yr adeilad wedi dechrau adfeilio ac o ganlyniad fe godwyd yr ail Gapel yn y flwyddyn honno. Yn 1843, prynwyd darn o dir yn ymyl y Capel i godi Tŷ Capel, ac yn 1857 fe adeiladwyd Tŷ Ysgol. Fe agorwyd y Capel presennol, sef y trydydd adeilad, ym mis Medi 1864. Ni restrir y Capel ym Mlwyddiadur a Dyddiadur Eglwys y Methodistiaid Calfinaidd 2008.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Capel y Ton, Tonyrefail, yn cynnwys cofnodion y Blaenoriaid, 1940-1981; derbyniadau a thaliadau, 1933-2002; cyfraniadau tuag at y Weinidogaeth, 1958-2002; a rhestr o enwau perchnogion y beddau, 1852-1980. = Records of Ton Chapel, Tonyrefail, comprising minutes of deacons' meetings, 1940-1981; receipts and payments, 1933-2002; ministry collection books, 1958-2002; and lists of owners of graves, 1852-1980.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg.

System of arrangement: Trefnwyd yn LlGC yn bedair cyfres: cofnodion y Blaenoriaid; derbyniadau a thaliadau; cyfraniadau tuag at y Weinidogaeth, a rhestr o enwau perchnogion y beddau.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurio â'r amodau a nodir ar y ffurflen `Papurau modern - gwarchod data' a gyflwynir iddynt gyda'u tocynnau darllen.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Y Parch. J. E. Wynne Davies, Aberystwyth, Medi 2005.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir adroddiadau blynyddol Capel y Ton, Tonyrefail, 1890-1967 (gyda blychau), yn LlGC, a hanes y Capel yn LlGC, CMA 26,484 ac CMA EZ3/113

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Teresa Cody. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Cronfa ddata Capeli LlGC; LlGC CMA 26,484, CMA EZ3/113; Blwyddiadur a Dyddiadur Eglwys y Methodistiaid Calfinaidd 2008

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau Llyfrgell Genedlaethol Cymru a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Date(s) of descriptions: Medi 2008.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Tonyrefail
Capel-y-Ton (Church : Tonyrefail, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Tonyrefail

Personal names

Corporate names
Capel-y-Ton (Church : Tonyrefail, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details