ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eglwys Moriah, Ynyshir, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 MORYN

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Eglwys Moriah, Ynyshir

Short Title: Eglwys Moriah, Ynyshir, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1902-1966

Level of description: Fonds

Extent: 1 bocs (0.029 metrau ciwbig)

Name of creator(s): Eglwys Moriah, Ynyshir

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd Eglwys Moriah, Ynyshir, Morgannwg, yn 1881. Codwyd adeilad yn 1909. Roedd yr Eglwys yn perthyn i Henaduriaeth Dwyrain Morgannwg (Dosbarth Rhondda Fach).

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Eglwys Moriah, Ynyshir, yn cynnwys llyfrau cyfrifon yr Eglwys, 1902-1932, llyfrau cofnodion y blaenoriaid, 1936-1966, ystadegau blynyddol, 1931-1950, a llyfr llythyron, 1943-1959. = Records of Moriah, Church, Ynyshir, comprising Church account books, 1902-1932, deacons' minute books, 1936-1966, annual statistics, 1931-1950, and letter books, 1943-1959.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, peth Saesneg.

System of arrangement: Trefnwyd yn LlGC yn bedair cyfres: llyfrau cyfrifon, llyfrau cofnodion y blaenoriaid, ystadegau a gohebiaeth.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â'r amodau a nodir ar y ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data' a gyflwynir iddynt gyda'u tocynnau darllen.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Y Parch. J. E. Wynne Davies, Aberystwyth, Medi 2005.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Rhian Lyn James. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: gwefan Comisiwn Henebion Cymru (gwelwyd Tachwedd 2008); eitemau o fewn yr archif.

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Tachwedd 2008.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Ynyshir
Moriah C. M. Chapel, Ynyshir | Archives
Religious institutions | Wales | Ynyshir

Personal names

Corporate names
Moriah C. M. Chapel, Ynyshir

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details