ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Aberfan, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 ABRFAN

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Aberfan

Short Title: Capel Aberfan, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1892-1988

Level of description: Fonds

Extent: 2 focs (0.058 metrau ciwbig)

Name of creator(s): Capel Aberfan

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Adeiladwyd Capel Aberfan yn 1876. Roedd y Capel yn perthyn i Henaduriaeth Dwyrain Morgannwg (Dosbarth Cwm Cynon a Merthyr). Ni restrir y Capel ym Mlwyddiadur a Dyddiadur Eglwys y Methodistiaid Calfinaidd ar ôl 2002.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Capel Aberfan, yn cynnwys llyfrau'r Trysorydd, 1892-1988; tair cyfrol yn cynnwys cyfraniadau tuag at y Weinidogaeth, 1897-1981; cyhoeddiadau Sabothol, 1917-1958; cofnodion y Blaenoriaid, 1947-1976; cofrestr genedigaethau, bedyddiadau a marwolaethau, 1964-1971; cofrestr yr Ysgol Sul, 1926-1959; a chofnodion yr Ysgol Sul, 1925-1948. = Records of Aberfan Chapel comprising Treasurer's Books, 1892-1988; three volumes of ministry Collection Books, 1897-1981; minutes of meetings of deacons, 1947-1976; register of births, baptisms and deaths, 1964-1971; Sunday School Register, 1926-1959; and Sunday School minutes, 1925-1948.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg.

System of arrangement: Trefnwyd yn LlGC yn ddau grŵp: Cofysgrifau'r Capel, 1892-1988, a Chofysgrifau'r Ysgol Sul, 1925-1959.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â'r amodau a nodir ar y ffurflen `Papurau modern - gwarchod data' a gyflwynir iddynt gyda'u tocynnau darllen

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Y Parch. J. E. Wynne Davies, Aberystwyth, Medi 2005.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Teresa Cody. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Gwefan Comisiwn Henebion Cymru (gwelwyd Tachwedd 2008); Blwyddiadur a Dyddiadur Eglwys y Methodistiaid Calfinaidd 2002 a 2003.

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau Llyfrgell Genedlaethol Cymru a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Date(s) of descriptions: Hydref 2008.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Aberfan
Capel Aberfan (Aberfan, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Aberfan

Personal names

Corporate names
Capel Aberfan (Aberfan, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details