ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Penuel, Ferndale, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 FERNDALE

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Penuel, Ferndale

Short Title: Capel Penuel, Ferndale, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1902-2003

Level of description: Fonds

Extent: 2 focs (0.058 metrau ciwbig)

Name of creator(s): Capel Penuel, Ferndale

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Adeiladwyd Capel Penuel, Ferndale, yn 1878, gydag estyniad yn 1904. Roedd y Capel yn perthyn i Henaduriaeth Dwyrain Morgannwg (Dosbarth y Rhondda). Ni restrir y Capel ym Mlwyddiadur a Dyddiadur Eglwys y Methodistiaid Calfinaidd ar ôl 2003.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Capel Penuel, Ferndale, yn cynnwys cyfrifon, 1908-1975; cyfraniadau tuag at y Weinidogaeth gyda rhestri aelodaeth, 1929-2003; rhestr o aelodau ac athrawon yr Ysgol Sul, 1902-1910, a chyfrol yn nodi cyfrif yr Eisteddleoedd, 1905-1959. = Records of Penuel Chapel, Ferndale, comprising accounts, 1908-1975; ministry collection books with lists of members, 1929-2003; lists of Sunday School members and teachers, 1902-1910; and a pew rent book, 1905-1959.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg.

System of arrangement: Trefnwyd yn LlGC yn ddwy gyfres, sef cyfrifon a chyfraniadau at y Weinidogaeth, ac yn ddwy ffeil: rhestr o aelodau ac athrawon yr Ysgol Sul, a chyfrol yn nodi cyfrif yr Eisteddleoedd.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedaethol Cymru gydymffurfio â'r amodau a nodir ar y ffurflen `Papurau modern - gwarchod data' a gyflwynir iddynt gyda'u tocynnau darllen.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Y Parch J. E. Wynne Davies, Aberystwyth, Medi 2005.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir llyfrau cofnodion a phapurau eraill yn ymwneud â Chapel Penuel, Ferndale, 1910-1986, yn CMA EZ1/250; cofrestri priodasau, 1945-1981, yn CMA OZ/13, ac adroddiadau blynyddol, 1936, 1938, 1947 a 1961, y cyfan yn LlGC.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Teresa Cody. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Cronfa Ddata Capeli LlGC; John Lodwick Evans, Hanes Eglwys Penuel M.C., Ferndale, 1878-1928 [1961].

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Agraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Medi 2008.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Ferndale
Capel Penuel (Ferndale, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Ferndale

Personal names

Corporate names
Capel Penuel (Ferndale, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details