ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eglwys Nazareth, Aberdâr, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 NAZDAR

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Eglwys Nazareth, Aberdâr

Short Title: Eglwys Nazareth, Aberdâr, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1861-1960

Level of description: Fonds.

Extent: 2 focs (0.058 metrau ciwbig)

Name of creator(s): Eglwys Nazareth, Aberdâr

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Adeiladwyd Eglwys Nazareth, Aberdâr, yn 1860. Cynhaliwyd y gwasanaeth olaf yn 1964 pan unwyd Nazareth ag Eglwys Bethania, Aberdâr.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Eglwys Nazareth, Aberdâr, yn cynnwys cofnodion ariannol yr Eglwys, 1900-1952, cyfrifon yr Ysgol Sul, 1891-1918, cofrestr bedyddiadau, 1861-1862, a rhaglen gwasanaeth dathlu canmlwyddiant yr Eglwys, 1960. = Records of Nazareth Church, Aberdâr, comprising financial records, 1900-1952, Sunday School accounts, 1891-1918, register of baptisms, 1861-1862, and a leaflet printed for the Church's centenary services, 1960.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg.

System of arrangement: Trefnwyd yn LlGC yn ddwy gyfres: cofnodion ariannol yr Eglwys a chyfrifon yr Ysgol Sul; ac yn ddwy ffeil: cofrestr bedyddiadau, 1861-1862, a thaflen dathlu canmlwyddiant yr Eglwys, 1960.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â'r amodau a nodir ar y ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data' a gyflwynir iddynt gyda'u tocynnau darllen.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Y Parch. J. E. Wynne Davies, Aberystwyth, Medi 2005.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir cofrestr bedyddiadau, 1941-1969, a chofrestr claddedigaethau, 1952-1970, yn LlGC EZ1/80/18, ac adroddiadau blynyddol Eglwys Nazareth, Aberdâr, 1900-1963 (gyda bylchau) hefyd yn LlGC

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad hwn gan Rhian Lyn James. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Cronfa ddata Capeli LlGC ac eitemau o'r archif.

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Date(s) of descriptions: Hydref 2008.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Aberdare
Nazareth Welsh Calvinistic Methodist Church, Aberdare | Archives
Religious institutions | Wales | Aberdare

Personal names

Corporate names
Nazareth Welsh Calvinistic Methodist Church, Aberdare

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details