ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Povey, Meic, papurau

Reference code(s): GB 0210 POVEY

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Meic Povey

Short Title: Povey, Meic, papurau

Creation date(s): 1966-2008

Level of description: Fonds

Extent: 10 bocs (0.090 metrau ciwbig)

Name of creator(s): Meic Povey

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ganwyd Meic Povey, actor a dramodydd, yn 1950 ac fe'i magwyd yn Nant Gwynant, Eryri. Mynychodd Ysgol Nant Gwynant ac yna Ysgol Garndolbenmaen wedi i'r teulu symud i fyw yno pan oedd yn un ar ddeg mlwydd oed. Derbyniodd ei addysg uwchradd yn Ysgol Porthmadog. Yn bymtheg oed, fe adawodd ysgol i weithio am ddwy flynedd fel clerc o fewn swyddfa cyfreithwyr yng Nghricieth. Yn 1968, ymunodd Meic Povey â Cwmni Theatr Cymru. Bu'n teithio gyda'r cwmni am dair blynedd yn gweithio ar amryw o brosiectau hyd nes iddo symud i Gaerdydd yn 1971. Ymbriododd â'i wraig Gwenda yn 1985.-- Rhwng 1974 ac 1977, gweithiodd i'r BBC fel golygydd sgriptiau o dan gyfarwyddyd Gwenlyn Parry ac yn ystod y cyfnod hwn bu'n gyfrifol, ymysg eraill, am lunio cyfresi cyntaf Pobol y Cwm. Ers hyn, bu'n ysgrifennu yn bennaf ar ben ei hun ar gyfer y teledu a'r theatr, yn y Gymraeg a'r Saesneg.-- O ran actio, bu'n gweithio ar y gyfres deledu boblogaidd Minder rhwng 1982 ac 1989. Mae hefyd wedi ymddangos o fewn sawl cynhyrchiad Cymraeg, gan gynnwys Sul-y-Blodau (1986) a Yr Enwog Wmffre Hargwyn (1992).-- Caiff Meic Povey ei ystyried yn un o ddramodwyr mwyaf cynhyrchiol Cymru. Ymysg ei weithiau mae'r ffilm deledu Y Weithred (1995), a dramâu megis Perthyn (1987), Wyneb yn Wyneb (1993), Tair (1998) a Life of Ryan...and Ronnie (2005). Enillodd wobr Bafta Cymru am y sgript orau yn 1991 am ei ffilm Nel, ac eto yn 2005 am y gyfres deledu Talcen Caled.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Meic Povey, 1966-2008, yn cynnwys sgriptiau, 1969-2007; llyfrau nodiadau, 1988-2005; astudiaethau o'i waith, 1988-[1999]; deunydd printiedig, 1968-2007; rhaglenni theatr, 1966-2008; a pheth gohebiaeth, 1968-2008. = Papers of Meic Povey, actor and dramatist, comprising scripts, 1969-2007; notebooks, 1988-2005; studies of his work, 1988-[1999]; printed material, 1968-2007; theatre programmes, 1966-2008; and some personal and work-related correspondence, 1968-2008.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg.

System of arrangement: Trefnwyd yn LlGC yn chwe chyfres: sgriptiau, llyfrau nodiadau, astudiaethau o waith Meic Povey, deunydd printiedig, rhaglenni theatr a gohebiaeth.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â'r amodau a nodir ar y ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data' a gyflwynir iddynt gyda'u tocynnau darllen.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a roddwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Meic Povey, Caerdydd, Medi 2007 a Mehefin 2008.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir tapiau sain a fideo o ddarllediadau dramâu Meic Povey (radio a theledu) yn Archif Genedlaethol Sgrîn a Sain Cymru yn LlGC. Trosglwyddwyd traethawd A. M. Davies, Astudiaeth o ddramâu teledu unigol Meic Povey (Bangor, M.A., 2007), i gasgliad traethodau Prifysgol Cymru LlGC.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Rhian Lyn James. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru (Caerdydd; 1997), ac eitemau o fewn yr archif.

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Date(s) of descriptions: Tachwedd 2008.


INDEX ENTRIES
Subjects
Actors | Wales | Archives
Dramatists, Welsh | Archives
Povey, Meic | Archives
Radio authorship | Wales
Radio plays
Television actors and actresses | Wales
Welsh drama | 20th century

Personal names
Povey , Meic

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details