ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Cymdeithas Gyfeillgar y Meibion Llanuwchllyn, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 MEIBLLAN

Held at: National Library of Wales

Title: Cofysgrifau Cymdeithas Gyfeillgar y Meibion Llanuwchllyn

Short Title: Cymdeithas Gyfeillgar y Meibion Llanuwchllyn, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1837-1943

Level of description: Fonds

Extent: 2 focs (0.058 metrau ciwbig)

Name of creator(s): Cymdeithas Gyfeillgar y Meibion Llanuwchllyn.

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd Cymdeithas Gyfeillgar y Meibion Llanuwchllyn ar 1 Mawrth 1837. Diben y Gymdeithas oedd darparu cymorth ariannol i'w haelodau mewn amser o salwch neu ddamwain. Roedd cyfraniadau misol yr aelodau yn mynd tuag at gynnig cymhorthdal i'r rheini nad oedd yn medru gweithio oherwydd salwch, neu i gynnig arian yn achos marwolaeth aelod neu ei wraig ar gyfer costau'r gladdedigaeth.-- Roedd y Gymdeithas yn cwrdd unwaith bob mis. Cynhaliwyd gwledd flynyddol ym mis Mehefin i ethol aelodau'r Pwyllgor Gweinyddol oedd yn gyfrifol am oruchwylio cyfarfodydd, gwirio'r holl daliadau salwch, ac i godi dirwyon. Derbyniwyd dynion rhwng 16 a 45 mlwydd oed yn unig i'r Gymdeithas, ac, yn ôl y rheolau, yr oedd rhaid iddynt fod yn gorfforol iach ac o gymeriad moesol da. Er nad oedd menywod yn cael eu derbyn fel aelodau, roedd y Gymdeithas yn darparu ar gyfer gweddwon aelodau cyn belled eu bod yn cyfrannu swm bach bob blwyddyn. Yr oedd disgwyl i'r aelodau i ddilyn rheolau'r Gymdeithas a chodwyd dirwyon ar y sawl oedd yn torri'r rheolau.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Cymdeithas Gyfeillgar y Meibion Llanuwchllyn, 1837-1943, yn cynnwys llyfrau cofnodion, 1837-1916; rheolau, 1838-1914; llyfrau cyfrifon, 1838-1943; llyfrau cyfraniadau, 1845-1943; cofnodion ariannol amrywiol, 1846-1937; rhestrau aelodau, 1840-1843; llyfr budd-daliadau salwch, 1848-1891; ac adroddiadau blynyddol, 1888-1926. Ceir hefyd llyfr rheolau Cymdeithas Gyfeillgar Llanfor, 1868, o fewn yr archif. = Llanuwchllyn Male Friendly Society records, 1837-1943, comprising minute books, 1837-1916; rules, 1838-1914; account books, 1838-1943; contribution books, 1845-1943; various financial records, 1846-1937; lists of society members, 1840-1843; a sickness benefit book, 1848-1891; and annual reports, 1888-1926. The archive also contains a rule book of the Llanfor Friendly Society, 1868.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg.

System of arrangement: Trefnwyd yn LlGC yn wyth cyfres: llyfrau cofnodion; rheolau; llyfrau cyfrifon; llyfrau cyfraniadau; cofnodion ariannol amrywiol; rhestrau aelodau; llyfr budd-daliadau salwch; ac adroddiadau blynyddol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â'r amodau a nodir ar y ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data' a gyflwynir iddynt gyda'u tocynnau darllen.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Catalog ar gael ar lein.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a roddwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Mrs David Williams, Llanuwchllyn, 1948/1949.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Rhian Lyn James. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: eitemau o fewn yr archif.

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Awst 2009.


INDEX ENTRIES
Subjects
Cymdeithas Gyfeillgar y Meibion Llanuwchllyn | Records and correspondence
Fraternal organizations | Wales | Llanuwchllyn

Personal names

Corporate names
Cymdeithas Gyfeillgar Llanfor
Cymdeithas Gyfeillgar y Meibion Llanuwchllyn

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details