ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Tabernacl, Abercynon, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 TABCYN

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Tabernacl, Abercynon

Short Title: Capel Tabernacl, Abercynon, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1894-1994

Level of description: Fonds.

Extent: 1 bocs (0.029 metrau ciwbig)

Name of creator(s): Capel Tabernacl, Abercynon

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd Capel Tabernacl, Abercynon, yn 1892. Adeiladwyd festri'r Capel yn 1893 a chynhaliwyd gwasanaethau yma hyd nes cwblhawyd ac agorwyd y capel newydd ym mis Medi 1900.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Capel Tabernacl, Abercynon, yn cynnwys llyfrau casgliadau, 1936-1993, llyfrau cyfrifon, 1894-1994, cofrestri aelodau'r Gymdeithas Ddirwestol, 1901-1927, llyfr cofnodion y blaenoriaid, 1927-1952, a llyfr hanes Capel Tabernacl, 1917-1923. = Records of Tabernacl Chapel, Abercynon, comprising collection registers, 1936-1993, account books, 1894-1994, registers of members of the Temperance Society, 1901-1927, deacons' minute books, 1927-1952, and a volume recording the history of Tabernacl Chapel, 1917-1923.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg.

System of arrangement: Trefnwyd yn LlGC yn bum cyfres: llyfrau casgliadau, llyfrau cyfrifon, cofrestri aelodau'r Gymdeithas Ddirwestol, llyfrau cofnodion a llyfr hanes Capel Tabernacl.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â'r amodau a nodir ar y ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data' a gyflwynir iddynt gyda'u tocynnau darllen.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Y Parch J. E. Wynne Davies, Aberystwyth, Medi 2005.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir cofnodion blaenoriaid Tabernacl, 1902, yn LLGC, CMAI/21915; a llyfrau cyfrifon, 1898-1951, llyfrau cyfraniadau, 1900-1972, a chofnodion yr Ysgol Sul, 1948-1975, yn CMAIII/EZ1/329/1-18. Ceir adroddiadau blynyddol Capel Tabernacl, Abercynon, 1898-1976 (gyda bylchau) hefyd yn LlGC.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Rhian Lyn James. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Cronfa ddata Capeli LlGC ac eitemau o fewn yr archif.

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Date(s) of descriptions: Hydref 2008.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Abercynon
Capel Tabernacl (Abercynon, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Abercynon

Personal names

Corporate names
Capel Tabernacl (Abercynon, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details