ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eglwys Bethania, Bargoed, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 BETHBARG

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Eglwys Bethania, Bargoed

Short Title: Eglwys Bethania, Bargoed, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1876-1971

Level of description: Fonds.

Extent: 1 bocs (0.029 metrau ciwbig)

Name of creator(s): Eglwys Bethania, Bargoed

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Sefydlwyd Eglwys Bresbyteraidd Cymru Bethania, Bargoed yn 1876. Fe adeiladwyd yr Eglwys yn 1879.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Eglwys y Methodistiaid Calfinaidd Bethania, Bargoed, yn cynnwys llyfr cofnodion, 1903-1951; cofnodion ariannol, 1876-1971; a phapurau cynnar, 1876-1881, yn ymwneud â sefydlu'r Eglwys, gan gynnwys hanes yr Eglwys, gohebiaeth a chofnodion y cyfarfod cyntaf. = Records of Bethania Calvinistic Methodist Church, Bargoed, comprising a minute book, 1903-1951; financial records, 1876-1971; and early papers, including a history of the Church, correspondence and minutes of the first meeting.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg.

System of arrangement: Trefnwyd yn LlGC yn ddwy gyfres, sef cofnodion a chyfrifon yr Eglwys, ac yn un ffeil, sef papurau cynnar yr Eglwys.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â'r amodau a nodir ar y ffurflen `Papurau modern - gwarchod data' a gyflwynir iddynt gyda'u tocynnau darllen.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Y Parch. J. E. Wynne Davies, Aberystwyth, Medi 2005.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir hanes yr Eglwys gan A. R. Williams yn LLGC, CMA E5/1a-b, a chofrestri aelodau, 1895-1905, yn CMA 26731-2. Hefyd yng nghasgliad llyfrau LLGC, ceir adroddiadau blynyddol yr Eglwys ar gyfer 1905, 1940, 1942, 1945, 1948-1953, 1956 a 1958-1960.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Teresa Cody. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Cronfa ddata Capeli LLGC, ac eitemau o fewn yr archif.

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Agraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Hydref 2008.


INDEX ENTRIES
Subjects
Bethania (Church : Bargoed, Wales) | Archives
Calvinistic Methodists | Wales | Bargoed
Religious institutions | Wales | Bargoed

Personal names

Corporate names
Bethania (Church : Bargoed, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details