ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Bethania, Aberdâr, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 BETDAR

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Bethania, Aberdâr

Short Title: Capel Bethania, Aberdâr, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1860-1970

Level of description: Fonds.

Extent: 2 focs (0.058 metrau ciwbig) ac un gyfrol.

Name of creator(s): Capel Bethania, Aberdâr

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Dechreuwyd adeiladu Capel Bethania, Aberdâr, yn 1853. Roedd cant o aelodau yn bresennol yn yr agoriad ym mis Ebrill 1854. Ym mis Gorffennaf 1885 ail-agorwyd Capel Bethania wedi cyfnod o ymestyn ac adnewyddu'r adeilad. Caewyd y Capel yn y 1990au cynnar.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Capel Bethania, Aberdâr, yn cynnwys llyfrau cofnodion, 1922-1966; cofnodion ariannol, 1860-1970; ac ystadegau'r Capel, 1898-1932. = Records of Bethania Chapel, Aberdâr, including minute books, 1922-1966; financial records, 1860-1970; and Chapel statistics, 1898-1932.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg.

System of arrangement: Trefnwyd yn LlGC yn ddwy gyfres, sef cofnodion ariannol a llyfrau cofnodion y Capel, ac yn un ffeil yn cynnwys ystadegau'r Capel.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â'r amodau a nodir ar y ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data' a gyflwynir iddynt gyda'u tocynnau darllen.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Y Parch. J. E. Wynne Davies, Aberystwyth, Medi 2005.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir cofrestri, cyfrifon, cofnodion a phapurau eraill, 1852 ymlaen, yn ymwneud â Chapel Bethania, Aberdâr, yn LLGC, CMA EZ1/80; cofrestri bedyddiadau, priodasau a chladdedigaethau, 1914-1983, yn CMA, OZ18 ac EZ1/80/18; ac adroddiadau blynyddol, 1899-1972, gyda bylchau (yn archif CMA a chasgliad llyfrau LLGC).

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Teresa Cody. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: J. Mills (gol.), Bras a Brysiog Hanes Eglwys Bethania, Aberdâr, o adeg ei Sefydliad yn 1854, hyd 1916; LLGC, cronfa ddata Capeli.

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Agraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Medi 2008.


INDEX ENTRIES
Subjects
Bethania (Church : Aberdâr, Wales) | Archives
Calvinistic Methodists | Wales | Aberdare
Religious institutions | Wales | Aberdare

Personal names

Corporate names
Bethania (Church : Aberdâr, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details