ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Capel Ebenezer, Y Tymbl, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 EBTYMBL

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Capel Ebenezer, Y Tymbl

Short Title: Capel Ebenezer, Y Tymbl, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1907-1999

Level of description: Fonds.

Extent: 0.029 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Capel Ebenezer, Y Tymbl.

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Dechreuodd yr achos yn y Tymbl ym 1892, wedi i berchnogion y gwaith glo lleol gynnig tŷ, sef rhif 74, 'High Street', yn rhad ac am ddim i gynnal gwasanaethau crefyddol ynddo. Gyda'r brwdfrydedd yn tyfu o ran yr achos, penderfynwyd cael 'capel haiarn', a chafwyd tir yn rhan isaf 'High Street', Y Tymbl, gan yr Arglwydd Crawford ar brydles o 999 mlynedd. Yr oedd digon o le i adeiladu festri a fyddai'n dal oddeutu 200 i eistedd. -- Cynyddodd yr eglwys yn gyflym rhwng y blynyddoedd 1898 a 1901, ac oherwydd hynny, dechreuwyd siarad am adeiladu capel. Symudwyd y festri yn gorfforol yn nes i lawr, a phrynwyd hanner cyfer o dir i fod yn fynwent i'r eglwys gan y Parch. Richard Lloyd, Ficer Troedrhiw-yr-aur. Gorffennwyd y gwaith adeiladu ym 1900, ond ni agorwyd tan Tachwedd 1902. -- Bu Tom Nefyn Williams yn weinidog ar y Capel yn ystod y 1920au. Sefydlwyd Capel M.C. Saesneg o'r enw St David's (Forward Movement) yn Y Tymbl ym 1907, gan adeiladu Neuadd gyfleus wrth i'r achos gynyddu. Bu'r ddau gapel dros rhai cyfnodau yn rhannu gweinidog, y Mans a chostau eraill. Caewyd Capel Ebenezer, Y Tymbl, ym 1996. Yr oedd y Capel yn rhan o Ddosbarth Llanddarog, yn Henaduriaeth De Myrddin.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Capel Ebenezer, Y Tymbl, sir Gaerfyrddin, gan gynnwys llyfrau cofrestri'r eglwys, sef Llyfr Cofrestr Eglwysig, 1949-1957; cofrestr bedyddiadau, 1923-1992; llyfr o dystysgrifau claddfa'r Capel, 1910-1983; a llyfr Ysgrifennydd yr Ysgol Sul, [ c. 1960]-[c. 1970]; ynghyd â llyfryn llythyron aelodaeth, 1977-1999. Ceir hefyd gofysgrifau ariannol, yn cynnwys llyfrau cyfrifon y Capel, 1932-1996; a'r Ysgol Sul, 1952-1967; a llyfrau cyfrifon y casgliadau ariannol wythnosol tuag at y Weinidogaeth, [c. 1937]-1963 a 1985-1995. Mae'r casgliad hefyd yn cynnwys llyfr o bregethau Abergeirw, 1907. = Records of Ebenezer Calvinistic Methodist Chapel, Tumble, Carmarthenshire, including a Church register, 1949-1957, register of baptisms, 1923-1992, a volume containing the Chapel's burial certificates, 1910-1983, and a register kept by the secretary of the Sunday School, [ c. 1960]-[c. 1970]. Also contained are financial records including registers of Chapel accounts, 1932-1996, and Sunday School accounts, 1952-1967; and ministry account books, [c. 1937-1963] and 1985-1995. The collection also includes a volume of sermons preached at Abergeirw, 1907.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg.

System of arrangement: Trefnwyd yn LlGC yn dair cyfres: cofrestri, llyfrau cyfrifon, a llyfrau casgliadau wythnosol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â'r amodau a nodir ar y ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data' a gyflwynir iddynt gyda'u tocynnau darllen.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Mae'r casgliad wedi ei werthuso.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Y Parch. D. Geraint Davies, Cofiadur Henaduriaeth De Myrddin, Caerfyrddin, Awst 2004.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir adroddiadau blynyddol y Capel, 1912, 1923-1935 ac 1938, yng nghasgliad llyfrau printiedig LlGC, a 1944-1945 yng nghasgliad CMA. Ceir hefyd ffotograffau o'r capel yng Nghasgliad Rosser, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Aberystwyth. Mae cofnodion a chyfrifon, 1907-1948, capel St David's, Y Tymbl yn LlGC, CMA EZ1/95/1-7.

DESCRIPTION NOTES

Note: Seiliwyd y teitl ar gynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd y catalog gan D. Rhys Davies. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r catalog: y Parch. James Morris, Hanes Methodistiaeth Sir Gaerfyrddin (E. W. Evans, 1911); A Plea and a Protest (Caerdydd, 1928); Blwyddiadur a Dyddiadur Eglwys Bresbyteraidd Cymru, 1996; a chronfa ddata CAPELI yn LlGC.

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Rhagfyr 2005.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Tumble
Capel Ebeneser (Tumble, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Tumble

Personal names

Corporate names
Capel Ebeneser (Tumble, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details