ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eglwys Bethlehem, Mountain Ash (Aberpennar), cofysgrifau

Reference code(s): GB 0210 BETNAR

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Eglwys Bethlehem, Mountain Ash (Aberpennar)

Short Title: Eglwys Bethlehem, Mountain Ash (Aberpennar), cofysgrifau

Creation date(s): 1893-1953

Level of description: Fonds.

Extent: 0.029 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Eglwys Bethlehem, Mountain Ash.

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Cychwynnwyd yr achos yn 1854 mewn tŷ yn Commercial Street, wedyn mewn tŷ yn Dyffryn Street cyn symud i ysgoldy newydd. Adeiladwyd y Capel cyntaf yn 1859, gan ychwanegu galeri yn 1861. Ailadeiladwyd y Capel yn 1900. Ymadawodd 140 o'r aelodau yn 1904 i gychwyn achos arall a ddaeth yn eglwys Noddfa, Aberpennar. Cafodd yr adeilad ei ddymchwel yn 1990.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Eglwys Bethlehem, Mountain Ash (Aberpennar), gan gynnwys llyfrau casgliad y Weinidogaeth, 1909-1953; llyfr y trysorydd, 1893-1933; a llyfrau cyfrifon, 1895-1936 a 1906-1940. = Records of Bethlehem Chapel, Mountain Ash (Aberpennar), including ministry collection books, 1909-1953; treasurer's account book, 1893-1933; and account books, 1895-1936, and 1906-1940.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg.

System of arrangement: Trefnwyd y casgliad yn ddwy gyfres yn LlGC: casgliad y weinidogaeth, a chyfrifon eraill.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â'r amodau a nodir ar y ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data' a gyflwynir iddynt gyda'u tocynnau darllen.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Y Parch. J. E. Wynne Davies, Aberystwyth, Medi 2005

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir cofrestr priodas, 1902-1973, yn CMA O1/1-3; cofrestr geni a marwolaethau, 1944-1983, a marwolaethau, 1944-1984, yn CMA EZ1/48/1; cofrestr aelodau ynghyd a'u cyfraniadau wythnosol, 1953-1984 (CMA EZ1/48/2); casgliad yr Eglwys, 1945-1983 (CMA EZ1/48/3); adroddiadau blynyddol, 1945-1983, gyda bylchau (CMA EZ2/118); a hanes yr Eglwys (CMA EZ3/98), y cyfan yn LlGC.

DESCRIPTION NOTES

Note: Teitl yn seiliedig ar y cynnwys.

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Wil Williams. Uwchraddiwyd gan Alwyn J. Roberts. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Hanes Eglwys Bethlehem, Mountain Ash (CMA EZ3/98); gwefan Comisiwn Henebion Cymru (Coflein), gwelwyd Rhagfyr 2010.

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Date(s) of descriptions: Medi 2008.


INDEX ENTRIES
Subjects
Bethlehem (Church : Mountain Ash, Wales) | Archives
Calvinistic Methodists | Wales | Mountain Ash
Religious institutions | Wales | Mountain Ash

Personal names

Corporate names
Bethlehem (Church : Mountain Ash, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details