ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Jones, T. Llew, dyddiaduron

Reference code(s): GB 0210 MSLLEW

Held at: National Library of Wales

Title: Dyddiaduron T. Llew Jones

Short Title: Jones, T. Llew, dyddiaduron

Creation date(s): 1957-1999

Level of description: Fonds

Extent: 32 cyfrol

Name of creator(s): T. Llew Jones

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ganwyd Thomas Llewelyn Jones (1915-2009), bardd ac awdur llyfrau plant, ym Mhentre-cwrt, sir Gaerfyrddin, ar 11 Hydref 1915. Addysgwyd ef yn Ysgol Ramadeg Llandysul a bu'n gwasanaethu yn yr Awyrlu a'r Fyddin yn ystod yr Ail Ryfel Byd, cyn hyfforddi'n athro. Bu'n brifathro ar ysgolion cynradd Tregroes a Choed-y-bryn, sir Aberteifi. Ym 1940 priododd â Margaret Jones, un o deulu'r Cilie, a thrwy hynny daeth dan ddylanwad beirdd megis Isfoel ac Alun Cilie. Ennillodd Gadair yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nglyn Ebwy, 1958, ac yng Nghaernarfon, 1959. Cyhoeddodd sawl cyfrol o gerddi, gan gynnwys Sŵn y Malu (Llandysul, 1967) and Canu'n Iach! (Llandysul, 1987). Ysgrifennodd nifer fawr o nofelau poblogaidd i blant, yn eu mysg Y Ffordd Beryglus (Llandysul, 1963), Ymysg Lladron (Llandysul, 1965) and Dial o'r Diwedd (Llandysul, 1968), Barti Ddu (Llandybïe, 1973), Un Noson Dywyll (Llandysul, 1973), Tân ar y Comin (Llandysul, 1975), Dirgelwch yr Ogof (Llandysul, 1977) a Lleuad yn Olau (Llandysul, 1989). Roedd gan T. Llew Jones ddiddordeb mawr mewn gwyddbwyll. Roedd yn aelod o Undeb Gwyddbwyll Cymru, a daeth yn Is-Lywydd ar y mudiad. Rhannodd y diddordeb yma gyda'i fab iau, Iolo Ceredig Jones (g. 1947), a bu'r ddau yn cystadlu dros Gymru yn yr Olympiad Gwyddbwyll. Ei fab hynaf yw Emyr Llewelyn (g. 1941), ymgyrchydd dros yr iaith Gymraeg a garcharwyd ym 1963 yn sgil ffrwydriad yng Nghwm Tryweryn, Bala. Bu farw T. Llew Jones ym Mhontgarreg, Ceredigion, ar 9 Ionawr 2009.

CONTENT

Scope and content/abstract: Deuddeg ar hugain o ddyddiaduron y bardd a'r llenor T. Llew Jones, 1957-1999, sef un gyfrol o gofnodion achlysurol rhwng 1957 a 1976, a chyfrolau ar gyfer y blynyddoedd 1965, 1970-1982, 1984-1999. Mae cyfeiriadau yn aml trwy gydol y dyddiaduron at ei feibion, Emyr Llewelyn a Iolo Ceredig Jones, at aelodau teulu'r Cilie, Cwm Tydu, Ceredigion, a ffigurau amlwg eraill ym myd barddoniaeth a llenyddiaeth Gymraeg, ac at wyddbwyll. = Thirty-two diaries of the poet and author T. Llew Jones, 1957-1999, comprising one volume of occasional entries for the period 1957 to 1976, and volumes for the years 1965, 1970-1982, 1984-1999. There are frequent references throughout to his sons, Emyr Llewelyn and Iolo Ceredig Jones, to members of the Cilie family of Cwm Tydu, Ceredigion, and other prominent Welsh poetic and literary figures, and to chess.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn ôl rhifau cyfeirnod llawysgrifau LlGC: NLW MSS 23813-23844.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Conditions governing reproduction: Mae hawlfraint T. Llew Jones yn eiddo i'w feibion, Emyr Llewelyn a Iolo Ceredig Jones.

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhoddwyd gan Mr T. Llew Jones, Pontgarreg, ym Medi 2000 (A2000/55).

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Teitl yn seiliedig ar y cynnwys.

Archivist's note: Adolygwyd y disgrifiad gan Bethan Ifan a Rhys Morgan Jones. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru: Argraffiad Newydd, gol. gan Meic Stephens (Caerdydd, 1997); Meic Stephens, 'T. Llew Jones: Foremost children's writer in Welsh literature', Independent, 4 Chwefror 2009; gwefan Wikipedia, gwelwyd 27 Gorffennaf 2011.

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Gorffennaf 2011


INDEX ENTRIES
Subjects
Chess | Wales
Cilie family | of Llangrannog
Jones, Iolo Ceredig, | 1947-
Jones, T. Llew | (Thomas Llew) | Diaries
Llywelyn, Emyr

Personal names
Jones , T. Llew (Thomas Llew)

Corporate names

Places
Ceredigion (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details