ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eglwys Nazareth, Pentre, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 NAZRHON

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Eglwys Nazareth, Pentre

Short Title: Eglwys Nazareth, Pentre, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1882-1969

Level of description: Fonds.

Extent: 0.086 metrau ciwbig (3 bocs)

Name of creator(s): Eglwys Nazareth, Pentre, Y Rhondda

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Cychwynnwyd y Capel gan aelodau o Jerusalem, Ton Pentre, Ystrad Rhondda, yn 1875. Cynhaliwyd y cyfarfod agoriadol i Gapel Nazareth ar 14 Gorffennaf 1878. Sefydlwyd yr Ysgol Sul gan ddwy Eglwys sef Jerusalem, Ton Pentre, a Bethlehem, Treorci. Bu William Mabon Abraham (1842-1922), aelod seneddol a llywydd cyntaf Ffederasiwn Glowyr De Cymru, yn flaenor yn y Capel. Dymchwelwyd y capel cyn 1997.

CONTENT

Scope and content/abstract: Llyfrau'r weinidogaeth, 1888-1944; llyfrau cyfrifon, 1882-1946; llyfrau'r eisteddleoedd, 1886-[1930]; cofnodion gweinyddol, 1898-1969; a chofnodion yr Ysgol Sul, 1875-[1915]. = Ministry collection books, 1888-1944; account books, 1882-1946; pew rent books, 1886-[1930]; administrative records, 1898-1969, and Sunday School records, 1875-[1915].

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yr archif yn LlGC yn bum cyfres: llyfrau'r weinidogaeth; llyfrau cyfrifon; eisteddleoedd; cofnodion gweinyddol; a llyfrau'r Ysgol Sul.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio รข Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Y Parch. J. E. Wynne Davies, Aberystwyth, Medi 2005.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir adroddiadau blynyddol y Capel 1908 a 1936; cofrestri, 1911-1969 (CMA OZ); a hanes yr achos (CMA14705), yn LlGC.

DESCRIPTION NOTES

Note: Teitl yn seiliedig ar y cynnwys.

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Wil Williams. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr hwn: Crynodeb o Hanes Eglwys y Methodistiaid Calfinaidd yn Jerusalem, Ton Pentre gan y Parch. M. H. Jones (Ystrad, 1920) yng nghasgliad llyfrau LlGC. Defnyddiwyd Genuki Chapel Database (Mawrth 2011) am ddyddiad cau y Capel

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seilwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Date(s) of descriptions: Mawrth 20011.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Pentre
Nazareth (Church : Pentre, Wales) | Archives
Religious institutions | Wales | Pentre (Rhondda Cynon Taff)

Personal names

Corporate names
Nazareth (Church : Pentre, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details