ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eglwys Tarsis/Penrhydlyniog, Pwllheli, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 TARSIS

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Eglwys Tarsis/Penrhydlyniog, Pwllheli

Short Title: Eglwys Tarsis/Penrhydlyniog, Pwllheli, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1862-1869

Level of description: Fonds

Extent: 1 bocs (0.009 metrau ciwbig)

Name of creator(s): Capel Tarsis/Penrhydlyniog, Pwllheli

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Adeiladwyd y capel yn 1859. Yn 1885 atgyweiriwyd ac ychwanegwyd at y capel.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau yn perthyn i Eglwys Tarsis/Penrhydlyniog, Pwllheli, gan gynnwys llyfr casgliadau misol y Brodyr, 1862-1868; a llyfr casgliadau misol y Chwiorydd, 1862-1868, sy'n cynnwys casgliad y Tlodion a manylion eraill yn ymwneud â'r aelodau.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg a Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yr archif yn LlGC yn ddwy ffeil: llyfr casgliadau y chwiorydd a llyfr casgliadau y brodyr.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr Peredur Eklund, Aberystwyth, Medi 2005.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir papurau ychwanegol yn ymwneud â Chapel Tarsis, yn LlGC: CMA E77/1-4, E79/2; a phapurau'n ymwneud â hanes yr eglwys yn LlGC, Papurau D. G. Lloyd Hughes, B/11. Ceir cofrestri 1920-1970 a chofrestr aelodau Cymdeithas Ddirwestol Capel Tarsis, 1904-1912, yn Archifdy Sirol Gwynedd, Caernarfon.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Nia Wyn Dafydd. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: LlGC, Papurau D. G. Lloyd Hughes, B/11.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Hydref 2011.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Pwllheli
Capel Tarsis | Wales | Pwllheli | Archives
Religious institutions | Wales | Pwllheli

Personal names

Corporate names
Eglwys Tarsis (Pwllheli, Wales)

Places
Pwllheli (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details