ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eglwys Siloh, Rhydymain, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 SILRHY

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Eglwys Siloh, Rhydymain

Short Title: Eglwys Siloh, Rhydymain, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1972-2004

Level of description: Fonds

Extent: 1 bocs (0.009 metrau ciwbig)

Name of creator(s): Eglwys Siloh, Rhydymain

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Cyn adeiladu capel yn Rhydymain, roedd Methodistiaid yr ardal yn teithio i Gapel Carmel, [Bont Newydd], i addoli. Oherwydd i Gapel Carmel fynd yn rhy llawn penderfynwyd sefydlu eglwys yn Rhydymain. I ddechrau cafodd ei gynnal mewn ffermdy o'r enw Dirlwyn, yna symudodd i ffermdy o'r enw Carleg. Ymhen ychydig flynyddoedd penderfynwyd adeiladu capel iawn ac agorwyd Capel Pantypanel yn 1841, ar dir tyddyn o'r enw Pantypanel. Yn 1868 prynwyd darn ychwanegol o dir er mwyn ychwanegu at y capel a chael mynwent. Codwyd capel arall a agorodd yn 1874, a rhoddwyd yr enw Siloh arno.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau yn perthyn i Eglwys Siloh, Bryncoedifor, Rhydymain, Meirionnydd, gan gynnwys llyfr cyfrifon, 1972-1984; a llyfr cofnodion cyfarfodydd, 1972-2004, sydd hefyd yn cynnwys manylion am fedyddiadau a llyfryn hanes yr achos, 1874-1974.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg.

System of arrangement: Trefnwyd yr archif yn LlGC yn ddwy ffeil: llyfr cyfrifon a llyfr cofnodion.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan y Parch. J. E. Wynne Davies, Aberystwyth, Medi 2005.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Nia Wyn Dafydd. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Eglwys Bresbyteraidd Cymru Siloh, Rhydymain: Hanes yr Achos ar Ddathlu Canmlwyddiant 1874-1974.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G)Ail Argraffiad ; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Hydref 2011.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Rhydymain
Eglwys Siloh | Wales | Rhydymain | Archives
Religious institutions | Wales | Rhydymain

Personal names

Corporate names
Eglwys Siloh (Rhydymain, Wales)

Places
Rhydymain (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details