ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eglwys Bethel, Tanygrisiau, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 BETTAN

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Eglwys Bethel, Tanygrisiau

Short Title: Eglwys Bethel, Tanygrisiau, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1837-2008

Level of description: Fonds

Extent: 3 bocs & 1 bocs bychan (0.095 metrau ciwbig)

Name of creator(s): Eglwys Bethel, Tanygrisiau

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Agorwyd Capel Bethel, Tanygrisiau yn 1838. Nifer yr aelodau ar y pryd oedd 36. Erbyn 1840 roedd y nifer wedi codi i 100 ac roedd y capel cyntaf bellach yn rhy fach. Dechreuwyd ar y gwaith o adeiladu ail gapel yn 1840 ac fe'i agorwyd yn 1841. Yn 1864 adeiladwyd trydydd capel mwy o faint, a'r flwyddyn ddilynol adeiladwyd Tŷ'r Capel. Cafwyd ychwaneg o newidiadau i'r capel, sef gosod galeri yn 1870, tŷ newydd i'r Gweinidog yn 1896 ac adeiladu festri yn 1906, a agorwyd yn 1907.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Eglwys Bethel, Tanygrisiau, Sir Feirionnydd, 1837-1960, yn cynnwys cofrestri eglwysig a chofrestr y Gymdeithas Ddirwestol, llyfrau casgliadau ariannol tuag at y Weinidogaeth, a llyfrau'r trysorydd, ynghyd â phapurau'n ymwneud ag adeilad ac eiddo y capel, ystadegau, papurau'n ymwneud ag elusen Robert Roberts, a ffotograffau. Derbyniwyd cofysgrifau ychwanegol, Mehefin 2010, gan gynnwys llyfr casgliadau, 2004-2008, llyfr cyfrifon, 1944-1958 a phapurau rhydd.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg oni nodir yn wahanol.

System of arrangement: Trefnwyd yr archif yn LlGC yn chwe chyfres: elusen Robert Roberts; cyfrifon; adeilad ac eiddo; cofrestri; papurau gweinyddol; a ffotograffau ac anerchiad.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan y Parch. J. E. Wynne Davies, Aberystwyth, a Mr Geraint Lloyd Jones, Penrhyndeudraeth, Mawrth 2004 & Mehefin 2010.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir papurau yn ymwneud ag Eglwys Bethel, Tanygrisiau yn Archifdy Prifysgol Cymru Bangor, yng Nghasgliad Cyffredinol Llawysgrifau Bangor 1525-1530, 2542-2543, sef cofnodion capel, 1843-1860, yn cynnwys, llyfrau cyfrifon, casgliadau misol, ac ystadegau; cofrestr yn cynnwys bedyddiadau, 1843-1849; a llyfrau cyfrifon eraill yn cynnwys gwybodaeth megis nifer yr aelodau a nifer y dirwestwyr; ynghyd â dau lyfr nodiadau yn llaw William Mona Williams - yn hunangofiant a hanes Methodistiaeth yn Nhanygrisiau, 1863-1871; yn LlGC: CMA 15045-68; CMA 21404-7; CMA 27524-5; ceir deunydd perthynol hefyd yn NLW MSS 18297A (cyfrifon, 1838-1873), 18298A (eisteddleoedd, 1843-1845), 18299B (cyfraniadau, 1861-1870), 18300C (cyfrifon, 1868-85), 18301-3B (cofnodion cyfarfodydd cymdeithasau, 1880-1884), 21911E a 2710C; ynghyd ag adroddiadau blynyddol y capel.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad gan Nia Wyn Dafydd. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: Canrif o hanes: sef hanes yr achos Methodistaidd yn Nhanygrisiau, 1809-1909 gan David O. Hughes (Blaenau Festiniog, [1909?]).

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G)Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Medi 2005.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Tanygrisiau
Eglwys Bethel | Wales | Tanygrisiau | Archives
Religious institutions | Wales | Tanygrisiau

Personal names

Corporate names
Eglwys Bethel (Tanygrisiau, Wales)

Places
Tanygrisiau (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details