ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Eglwys Siloam, Llanfrothen, cofysgrifau (records)

Reference code(s): GB 0210 SILLANF

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Eglwys Siloam, Llanfrothen

Short Title: Eglwys Siloam, Llanfrothen, cofysgrifau (records)

Creation date(s): 1862, 1886-1915, 1939-1993.

Level of description: Fonds

Extent: 1 bocs (0.029 metrau ciwbig)

Name of creator(s): Eglwys Siloam, Llanfrothen

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Dechreuodd yr achos yn Siloam yn 1757 gyda nifer fechan yn ymgynnull ym Mhandy'r Ddwyryd. Dechreuodd yr Ysgol Sul tua 1796 yn Hafodty, ond cafodd cartref sefydlog rhwng 1814 ac 1834 yn adeilad yr ysgol oedd yn yr Hen Felin. Tua 1815 sefydlwyd eglwys yno ac yn 1833 prynwyd tir ac adeiladwyd capel. Yn 1858 ehangwyd y capel. Wedi i'r adeilad fynd yn rhy fach adeiladwyd capel newydd ac fe'i hagorwyd ym Mehefin 1866. Caeodd y capel yn 1993.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Eglwys Siloam (MC), Llanfrothen, sir Feirionnydd, gan gynnwys llyfrau cofnodion cyfarfodydd y capel a'r pwyllgor adeiladu, 1886-1915, 1939-1993; llyfrau cyfrifon casgliad y Weinidogaeth, 1955-1985, a llyfr y Trysorydd, 1962-1988; ynghyd â thrwydded priodas, 1862, ystadegau'r capel, 1969-1992, a llyfryn yn cynnwys hanes y capel rhwng 1866 a 1966. = Records of Siloam Calvinistic Methodist Church, Llanfrothen, Merionethshire, including minute books of chapel meetings and the building committee, 1886-1915, 1939-1993; ministry collection books, 1955-1985, and treasurer's book, 1962-1988; together with a marriage licence, 1862, chapel statistics, 1969-1992, and a volume including the history of the chapel between 1866 and 1966.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg oni nodir yn wahanol.

System of arrangement: Trefnwyd yr archif yn LlGC yn ddwy gyfres: cofnodion a chyfrifon; a thair ffeil: trwydded priodas; ystadegau; hanes Eglwys Siloam.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd rhai papurau gan y Parch. J. E. Wynne Davies, Aberystwyth, Mawrth 2004 a rhoddwyd grŵp arall gan Mrs Gwladys Evans, Wrecsam, Medi 2010.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir papurau'n ymwneud â Chapel Siloam, Llanfrothen yn yr Archifdy Gwladol: genedigaethau a bedyddiadau Ysgoldy Llanfrothen, 1818-1820, microffilm o gofrestri 1810-1837; Prifysgol Cymru Bangor: llyfr adroddiadau ar gyfer Ysgol Sul Eglwys Siloam, 1878-1886; yn LlGC: CMA EZ1/145/1-15 (cyfrifon, biliau, ystadegau, bonion tystysgrifau trosglwyddo aelodaeth, cardiau post), 1866-1985; CMA EZ3/164, gwaith ymchwil R. O. Williams ar gyfer 'Hanes Eglwys Siloam, Llanfrothen, 1866-1966' a theipysgrif; NLW MS 1040B, llyfr cyfrifon Eglwysi Siloam a Cheunant, 1864 ac 1871; NLW MS 19259A (Bob Owen MSS), llyfrau nodiadau: 'Cofnodion Cyfarfod Ysgol [M. C.] Deudraeth', 1922-23, a chofnodion Cyfarfod Ysgol Siloam [Llanfrothen], 23 Medi 1945; NLW MS 19279B (Bob Owen MSS), cofnod o bregethwyr, testunau ayyb, 1865-85, yn ardal Croesor C. M. Chapel, Llanfrothen (Siloam), Penrhyndeudraeth & Ffestiniog a gadwyd gan W. T. Williams, Tŷ Capel, Croesor; Casgliad Bob Owen (Croesor), 2/23, 6/16, 6/61-65, 17/1/2-6, 17/1/15, 21/28, 25/51, 26/12; Casgliad Evan Williams, 2-4, papurau'n ymwneud â'r ysgol Sul a'r achos yn Llanfrothen; Mortimer PG 4453; CMA LZ/43, medal ysgol sul; ynghyd ag adroddiadau blynyddol 1906, 1908.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Nia Wyn Dafydd. Defnyddiwyd y ffynonellau ganlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Hanes Eglwys Siloam Llanfrothen 1866-1966 gan R O Williams; Cronfa CAPELI LlGC; a gwefan Coflein (www.coflein.gov.uk), edrychwyd 14 Hydref 2011.

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G)Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Hydref 2011.


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Llanfrothen
Eglwys Siloam | Wales | Llanfrothen | Archives
Religious institutions | Wales | Llanfrothen

Personal names

Corporate names
Eglwys Siloam (Llanfrothen, Wales)

Places
Llanfrothen (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details