ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
CMA: Eglwys Salem, Pwllheli, Cofysgrifau

Reference code(s): GB 0210 SALPWLL

Held at: National Library of Wales

Title: CMA: Cofysgrifau Eglwys Salem, Pwllheli

Short Title: CMA: Eglwys Salem, Pwllheli, Cofysgrifau

Creation date(s): 1910-1987

Level of description: Fonds

Extent: 0.058 metrau ciwbig (2 focs)

Name of creator(s): Eglwys Salem, Pwllheli

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Adeiladwyd y capel, wedi ei gynllunio gan Thomas Thomas, Landore, yn 1864 yn ardal Deneio, Pwllheli. Ehangwyd y capel yn 1893. Dinistriwyd gan dân yn 1913 ac fe'i adnewyddwyd ac ail-agorwyd yn 1915. Caewyd y capel yn 1996 a ffurfiwyd Capel y Drindod pan unwyd eglwysi South Beach, Salem a Penmount yn Ionawr 1997, yng nghapel Penmount.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofysgrifau Eglwys Salem, Deneio, Pwllheli, yn cynnwys cofnodion ariannol amrywiol, 1910-1977; llyfrau casgliad y weinidogaeth, 1927-1975; cofnodion gweinyddol, 1915-1987; a chofnodion yr Ysgol Sul, 1913-1939. = Records of Salem Presbyterian Church, Deneio, Pwllheli, including financial records, 1910-1977, ministry collection books, 1927-1975, administrative records, 1915-1987, and Sunday School records, 1913-1939.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg.

System of arrangement: Trefnwyd yr archif yn LlGC yn bedair cyfres: cofnodion ariannol amrywiol; llyfrau casgliad y weinidogaeth; cofnodion gweinyddol; a llyfrau cofnodion athrawon yr Ysgol Sul.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell. Trosglwyddwyd cofnodion cyfarfodydd swyddogion Capel Penmount, 1973-1983, a gafwyd yng nghanol y casgliad, i LlGC Mân Adnau 1612 /XVIII.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Mr Elfed Gruffydd, Pwllheli, Mehefin 2009.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir papurau ychwanegol yn ymwneud â Chapel Salem yng nghasgliadau llyfrau LlGC ac yng nghasgliad CMA: adroddiadau blynyddol, 1900-1971 (gyda bylchau); cofnodion, 1913; cofnodion cyfarfod ail adeiladu'r capel, 1913; cais am ganiatâd i werthu eiddo, 1936-1939; a rhaglen cymdeithas ddiwylliadol, 1947-1948; ceir nodiadau hanes Capel Salem yng nghasgliad D. G. Lloyd Hughes yn LlGC. Ceir cofnodion yr Ysgol Sul, lluniau a chofnodion eraill yn Archifdy Sirol Caernarfon, a cheir cynlluniau a chofnodion eraill ym Mhrifysgol Bangor.

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Wil Williams. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr hwn: 'Yn achos Crist' gan Arthur Meirion Roberts yng nghasgliad llyfrau LlGC; a gwefan Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Rules or conventions: Disgrifiad yn dilyn canllawiau LLGC yn seiliedig ar ISAD(G) ail argraffiad; AACR2 ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mawrth 2012


INDEX ENTRIES
Subjects
Calvinistic Methodists | Wales | Pwllheli
Religious institutions | Wales | Pwllheli
Salem (Eglwys Bresbyteraidd Cymru) (Pwllheli) | Records and correspondence

Personal names

Corporate names
Salem (Eglwys Bresbyteraidd Cymru) (Pwllheli)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details