ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Atlas Cymraeg, cofnodion

Reference code(s): GB 0210 ATLASCYM

Held at: National Library of Wales

Title: Cofnodion yr Atlas Cymraeg

Short Title: Atlas Cymraeg, cofnodion

Creation date(s): 1979-1984

Level of description: Fonds

Extent: 0.019 metr ciwbig (2 focs)

Name of creator(s): Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Cyhoeddwyd yr Atlas Cymraeg ym 1987 o dan nawdd Cynllun Gwerslyfrau ac Adnoddau Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru, yn addasiad Cymraeg o Philips' Certificate Atlas for Secondary Schools (1979). Bwriad y prosiect oedd i gynhyrchu atlas safonol a chynhwysfawr yn y Gymraeg, ac hefyd i gynrychioli enwau lleoedd tramor yn eu priod ieithoedd lle nad oedd ffurf Gymraeg i gael, yn ymwybodol o ddylanwad grymus yr iaith Saesneg. Dechreuwyd y gwaith ym 1979, pan sefydlwyd Panel Atlas i oruchwylio'r prosiect, gydag Is-Banel a Gweithgor i wneud y gwaith manwl. Rhannwyd y gwaith fesul tudalen fel arfer, a gwnaethpwyd nifer fawr o ddrafftiau o'r testun wrth i'r testun gael ei olygu gyda chrib mân. Cadeirydd y Panel a Golygydd yr Atlas oedd Dafydd Orwig, a chwmni George Philip a'i Fab, Llundain, oedd yr argraffwyr.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion gweithgor golygyddol yr Atlas Cymraeg, gan gynnwys drafftiau o destun yr Atlas wedi eu golygu, cofnodion cyfarfodydd, adroddiadau a gohebiaeth. Records of the editorial working group of the Atlas Cymraeg (Welsh language atlas), including edited drafts of the text of the Atlas, minutes of meetings, reports and correspondence.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg a Saesneg.

System of arrangement: Trefnwyd yn 10 ffeil, yn dilyn trefn wreiddiol gweithgor golygyddol yr Atlas Cymraeg.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Mae'r catalog ar gael arlein.

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history: Crynhowyd y papurau gan y gweithgor golygyddol.

Immediate source of acquisition: Rhoddwyd gan Mr Alun Treharne, Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru, Caerdydd, Mawrth 2004

ALLIED MATERIALS

Publication note: Yr atlas Cymraeg (Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru : Caerdydd, 1987)

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad hwn gan David Moore. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth baratoi'r disgrifiad: Yr atlas Cymraeg, gol. Dafydd Orwig (George Philip a Chyd-Bwyllgor Addysg Cymru : Caerdydd, 1987); papurau o fewn yr archif.

Rules or conventions: Mae'r disgrifiad hwn yn dilyn canllawiau RhAC yn seiliedig ar ISAD(G) ail argraffiad, AACR2 ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Ebrill 2015


INDEX ENTRIES
Subjects
Atlases | Britain
Atlases | Wales
Welsh Joint Education Committee | Archives
Yr Atlas Cymraeg | Records and correspondence

Personal names

Corporate names
Welsh Joint Education Committee

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details