ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Evans, T. Wilson, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 TWILSO

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau T. Wilson Evans

Short Title: Evans, T. Wilson, papurau (papers)

Creation date(s): [1972]-[2013]

Level of description: Fonds

Extent: 2 focs

Name of creator(s): T. Wilson Evans

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Roedd Tudor Wilson Evans (1928-2013) yn nofelydd o Sir y Fflint. Bu'n löwr ac wedyn yn athro yn Ysgol Uwchradd Prestatyn ac enillodd y Fedal Ryddiaith am ei nofel Y pabi coch yn Eisteddfod Genedlaethol Môn yn 1983.

CONTENT

Scope and content/abstract: Llawysgrifau rhai o nofelau T. Wilson Evans, cerddi a anfonwyd i eisteddfodau, a dramâu ganddo, ynghyd ag astudiaeth o'r elfen seicolegol yn ei waith gan Bethan Wyn Owen, [1972]-[2013] = Manuscripts of novels by T. Wilson Evans, poems sent to eisteddfodau, and plays by him, together with a study of the psychological element in his work by Bethan Wyn Owen.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement:

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Ms Katherine Evans, Bangor, Ebrill 2015.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd y rhestr gan Ann Francis Evans. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Stephens, Meic, Cydymaith i lenyddiaeth Cymru (Caerdydd, 1997)

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau ANW a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Date(s) of descriptions: Mai 2015


INDEX ENTRIES
Subjects
Evans, T. Wilson | Archives
Welsh literature | 20th century

Personal names
Evans , T. Wilson

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details