ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Cymdeithas Edward Llwyd, cofnodion (records)

Reference code(s): GB 0210 CYMEDLLW

Held at: National Library of Wales

Title: Cofnodion Cymdeithas Edward Llwyd

Short Title: Cymdeithas Edward Llwyd, cofnodion (records)

Creation date(s): 1981-2002

Level of description: Fonds

Extent: 0.143 metr ciwbig (5 bocs mawr)

Name of creator(s): Cymdeithas Edward Llwyd

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Cymdeithas astudiaethau natur Cymraeg yw Cymdeithas Edward Llwyd. Fe'i sefydlwyd gan Dafydd Davies, Rhandirmwyn, ym 1978, gan fabwysiadu enw'r naturiaethwr, daearyddwr ac ieithydd Edward Llwyd / Lhuyd (1660-1709). Mae'r Gymdeithas yn gweithredu trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig, a mae hi'n cyhoeddi cylchgrawn achlysurol o'r enw 'Y Naturiaethwr'. Cynhelir darlithiau, gweithgareddau gwarchodaethol a theithiau cerdded yn rheolaidd ledled Cymru, gan ymddiddori ym mhob agwedd o natur ac amgylchedd y wlad. O ran trefniadau gweinyddol y Gymdeithas, rhennir Cymru'n dair rhan: Gogledd Orllewin, Gogledd Ddwyrain a'r De.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Cymdeithas Edward Llwyd, yn cynnwys: cyfansoddiad y Gymdeithas; cofnodion cyfarfodydd blynyddol; cofnodion y Pwyllgor Gwaith, yr Is-bwyllgor Monograffig, yr Is-bwyllgor Marchnata, yr Is-bwyllgor Enwau a Thermau, ac Is-bwyllgor yr Amgylchedd; gohebiaeth; ceisiadau am grantiau; papurau ariannol; a phapurau aelodaeth. = Records of Cymdeithas Edward Llwyd (the Edward Llwyd Society), including: the Society's constitution; minutes of annual meetings; records of the Working Committee, the Monographic Sub-Committee, the Marketing Sub-Committee, the Names and Terms Sub-Committee, and the Environment Sub-Committee; correspondence; applications for grants; financial papers; and membership papers.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg a Saesneg.

System of arrangement: Trefnwyd yn LlGC yn bedair gyfres: Cofnodion pwyllgorau a chyfarfodydd; Gohebiaeth; Cofnodion ariannol; ac Aelodaeth. Dilynwyd y drefn a roddwyd ar yr archif gan y Gymdeithas. Arfer swyddogion y Gymdeithas yn aml oedd i gyfuno gwahanol mathau o gofnodion mewn ffeiliau, weithiau yn ôl gwaith pwyllgorau arbennig, neu yn ôl pwnc, neu yn ôl math o gofnodion, neu yn ôl dyddiad, neu yn achlysurol fel arall. Mae hyn yn golygu bod rhai o'r ffeiliau yn weddol gymysg, a bod rhai wybodaeth wedi'i gwasgaru ar hyd yr archif. Noder hefyd nad yw'r dyddiadau a ysgrifennwyd ar rai ffeiliau gan y Gymdeithas bob amser yn adlewyrchu'r cynnwys yn gwbl gywir.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir mynediad i'r catalog arlein trwy http://www.llgc.org.uk:81/index.htm

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru heblaw am nifer o lyfrau sieciau (cytunwyd mewn sgwrs rhwng Rhiannon Michaelson-Yeates a Tom Jones, 11 Medi 2009).

Accruals: Mae ychwanegiadau yn bosibl.

Archival history: Crynhowyd yr archif gan swyddogion y Gymdeithas cyn ei hadneuo yn LlGC.

Immediate source of acquisition: Adneuwyd gan Cymdeithas Edward Llwyd trwy law Tom Jones, Garndolbenmaen, Medi 2009

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd y disgrifiad hwn gan David Moore. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth baratoi'r disgrifiad: gwefan Cymdeithas Edward Llwyd (gwelwyd 5 Mai 2015); papurau o fewn yr archif.

Rules or conventions: Dilynwyd canllawiau LlGC yn seiliedig ar ISAD(G) Ail Argraffiad, AACR II, ac LCSH wrth lunio'r disgrifiad hwn.

Date(s) of descriptions: Gorffennaf 2015


INDEX ENTRIES
Subjects
Cymdeithas Edward Llwyd | Records and correspondence
Naturalists | Wales

Personal names

Corporate names
Cymdeithas Edward Llwyd

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details