ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Edwards, Emyr, dramâu (dramas)

Reference code(s): GB 0210 EMYEDW

Held at: National Library of Wales

Title: Dramâu Emyr Edwards

Short Title: Edwards, Emyr, dramâu (dramas)

Creation date(s): 1973-2014

Level of description: Fonds

Extent: 11 bocs

Name of creator(s): Emyr Edwards

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Mae Emyr Edwards yn awdur dramâu a dramâu cerdd, ynghyd ag astudiaethau ar y theatr ac ef oedd sylfaenydd a chyfarwyddwr Cwmni Theatr yr Urdd. Bu'n brif arholwr lefel A Drama gyda CBAC am bum mlynedd ar hugain.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cyfrolau wedi'u rhwymo yn cynnwys sgriptiau dramâu gan Emyr Edwards a chyfieithiadau a ddramâu ganddo, 1973-2013, ynghyd â rhai o'i weithiau cyhoeddedig ar y theatr mewn teipysgrif. Ceir tair cyfrol hefyd, a grynhowyd yn 2014, yn cynnwys ffotograffau, rhaglenni ac adolygiadau'n ymwneud â pherfformiadau Theatr Genedlaethol Ieuenctid yr Urdd, 1973-88 = Bound volumes containing drama scripts by Emyr Edwards and translations of plays by him, 1973-2013, together with typescripts of some of his publications on the theatre. Also included are three volumes, compiled in 2014, of photographs, programmes and reviews relating to performances by the Urdd Youth Theatre Company, 1973-88.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn dair cyfres.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Mr Emyr Edwards, Llandaf, Mai 2014.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Ann Francis Evans. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol i lunio'r disgrifiad: gwybodaeth oddi ar ei gyfrol Cerddi'r theatr (Llanrwst, 2009) a gwefan Llenyddiaeth Cymru (Rhestr Awduron Cymru), edrychwyd 2 Mehefin 2015.

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau ANW a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Date(s) of descriptions: Mehefin 2015.


INDEX ENTRIES
Subjects
Theatre | Wales
Welsh drama | 20th century

Personal names
Edwards , Emyr

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details