ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Mudiad a Chwmni Adfer, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 ADFER

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Mudiad a Chwmni Adfer

Short Title: Mudiad a Chwmni Adfer, papurau (papers)

Creation date(s): 1971-2012

Level of description: Fonds

Extent: 8 bocs

Name of creator(s): Adfer

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Gweledigaeth Emyr Llywelyn oedd mudiad Adfer. Cofrestrwyd Cwmni Adfer Cyf. ar y 9fed o Fedi 1970. ac un o'i amcanion oedd prynu ac adnewyddu tai yn yr ardaloedd Cymraeg er mwyn eu gosod ar rent isel i Gymru lleol gan ganolbwyntio ar ogledd a gorllewin Cymru sef cadarnleoedd y Gymraeg. Ym mis Awst 1971 roedd Adfer yn berchen ar dri tŷ yng Ngheredigion.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Mudiad a Chwmni Adfer, 1971-2012, yn ymwneud â gweinyddu'r cwmni, gosod tai, ymgyrchoedd y mudiad, ynghyd â gohebiaeth a phapurau ariannol.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg a Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd yn un grŵp: Rhodd Howard Huws (Mawrth 2015).

Conditions governing access: Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 1998 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids:

ARCHIVAL INFORMATION

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Mr Howard Huws, Penrhosgarnedd, Mawrth 2015.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Archivist's note: Lluniwyd gan Ann Francis Evans. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Emyr Llywelyn, Adfer a'r fro Gymraeg (Cyhoeddiadau Modern Cymreig, 1976) a phapurau yn yr archif.

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Ionawr 2016


INDEX ENTRIES
Subjects

Personal names

Corporate names
Adfer

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details