ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Williams, Eunice Bryn, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 EUNAMS

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Eunice Bryn Williams

Short Title: Williams, Eunice Bryn, papurau (papers)

Creation date(s): 1838-[1991]

Level of description: Fonds

Extent: 0.137 metrau ciwbig (12 bocs bach, 1 bocs mawr, 1 rhôl)

Name of creator(s): Eunice Bryn Williams

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd Eunice Bryn Williams (m. 1991) yn gysylltiedig â gwaith Cymdeithas Alawon Cymru, Cymdeithas Cerdd Dant Cymru, ac eisteddfodau lleol a chenedlaethol.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau, 1838-[1991], yn bennaf papurau personol a theuluol Eunice Bryn Williams, 1838-[1991], yn cynnwys darnau cerddoriaeth yn llaw Eunice Bryn Williams, 1954-[1980au]; nodiadau darlithoedd ar gerddoriaeth, [1940au-1980au]; papurau'n ymwneud â Chymdeithas Alawon Gwerin Cymru a Chymdeithas Cerdd Dant Cymru, [1950au-1980au], ac eisteddfodau, yn arbennig Eisteddfod yr Urdd, [1930au-1980au]; rhaglenni cyngherddau o gerddoriaeth Cymreig, 1939-1961; a gohebiaeth deuluol, 1888-1961. = Papers, 1838-[1991], mainly personal and family papers of Eunice Bryn Williams, 1838-[1991], including music pieces in the handwriting of Eunice Bryn Williams, 1954-[1980s]; lecture notes on music, [1940s-1980s]; papers relating to Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru and Cymdeithas Cerdd Dant Cymru, [1950s-1980s], and to eisteddfodau, especially Eisteddfod yr Urdd, [1930s-1980s]; concert programmes of Welsh music, 1939-1961; and family correspondence, 1888-1961.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg yn bennaf, peth Saesneg.

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: Eunice Bryn Williams; R. Bryn Williams; Hugh Thomas Davies, Tywyn; papurau teuluol; papurau ychwanegol (2009).

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog (rhifau 1-48) yn LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1991, tt. 98-91. Mae'r catalog ar gael ar lein hefyd.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru ym 1991. Gwerthuswyd y papurau ychwanegol a dderbyniwyd yn 2009; nodir manylion yn y cofnod ffeil perthnasol (49).

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Cyflwynwyd yn rhodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan Blodwen Davies, Tywyn, Meirionnydd, yn 1991. Cyflwynwyd papurau ychwanegol yn rhodd i'r Llyfrgell gan Mrs Ann Angharad Fleming, Tywyn, Meirionnydd, yn 2009.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir papurau ei gŵr, R. Bryn Williams (1902-1981), bardd a hanesydd, yn LlGC, Papurau R. Bryn Williams, a Phrifysgol Cymru Bangor, Papurau Patagonia R. Bryn Williams.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW; lluniwyd y disgrifiad ar gyfer y papurau ychwanegol (2009) gan Siân Bowyer. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1991; Griffith, R. E., Urdd Gobaith Cymru (Aberystwyth, 3 cyfrol, 1971-1973).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003 ac Ionawr 2013


INDEX ENTRIES
Subjects
Composers | Wales
Cymdeithas Cerdd Dant Cymru | Archives
Eisteddfodau | Wales
Music | Societies, etc.
Music | Wales
Music | Wales | Manuscripts
Welsh Folk-Song Society | Records and correspondence
Williams, Eunice Bryn, | 1919-1991 | Archives

Personal names
Williams , Eunice Bryn , 1919-1991

Corporate names
Cymdeithas Cerdd Dant Cymru
Urdd Gobaith Cymru
Welsh Folk-Song Society

Places
Wales ()

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details