ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Cymdeithas Cymry Wallasey, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 CYMSEY

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Cymdeithas Cymry Wallasey

Short Title: Cymdeithas Cymry Wallasey, papurau (papers)

Creation date(s): 1943-1992

Level of description: Fonds

Extent: 0.027 metrau ciwbig (3 bocs)

Name of creator(s): Cymdeithas Cymry Wallasey

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Roedd Cymdeithas Cymry Wallasey yn weithredol rhwng 1943 a 1992 yn Wallasey, swydd Gaer (Wirral yn awr). Gellid tybio ei bod yn cynnal digwyddiadau cymdeithasol ar gyfer Cymry Cymraeg yr ardal. Efallai ei bod yn gysylltiedig ag Aelwyd Wallasey, a fu'n weithredol o 1948 i 1967. Ffurfiodd eglwysi Cymraeg Wallasey Undeb Eglwysi Cymraeg Wallasey, a fu'n weithredol o 1952 i 1973.

CONTENT

Scope and content/abstract: Cofnodion Cymdeithas Cymry Wallasey, 1943-1992, yn cynnwys llyfrau cofnodion,1944-1992; cyfriflyfrau, 1943-1992; llyfrau cyfeiriadau, 1956-1992; a gohebiaeth, 1973-1980; cofnodion a chyfrifon Aelwyd Wallasey, 1948-1967; a chofnodion Undeb Eglwysi Cymraeg Wallasey, 1952-1973 = Records of Cymdeithas Cymry Wallasey, 1943-1992, including minute books, 1944-1992; account books, 1943-1992; address books, 1956-1992; and correspondence, 1973-1980; minutes and accounts of 'Aelwyd' Wallasey, 1948-1967; and records of Undeb Eglwysi Cymraeg Wallasey, 1952-1973.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: Cymdeithas Cymry Wallasey; Aelwyd Wallasey; ac Undeb Eglwysi Cymraeg Wallasey.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau 1993, t. 14, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan Mrs M. King, Wallasey, yn 1992.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1993.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Cymdeithas Cymry Wallasey | Archives
Undeb Eglwysi Cymraeg Wallasey | Archives
Welsh | England | Wallasey

Personal names

Corporate names
Cymdeithas Cymry Wallasey
Undeb Eglwysi Cymraeg Wallasey

Places
Wallasey (England)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details