ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Cymdeithas y Bedol, Aberystwyth, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 CYMDOL

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Cymdeithas y Bedol, Aberystwyth

Short Title: Cymdeithas y Bedol, Aberystwyth, papurau (papers)

Creation date(s): 1944-1993

Level of description: Fonds

Extent: 0.027 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Cymdeithas y Bedol

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Bu Cymdeithas y Bedol yn weithgar yn Aberystwyth, Ceredigion, ers 1944. Grŵp cymdeithasol ydyw, yn cynnal darlithiau a cinio blynyddol.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Cymdeithas y Bedol, Aberystwyth,1944-1993, yn cynnwys gohebiaeth, 1949-1993; cylchlythyrau, 1944-1966; a phapurau ariannol,1951-1989 = Papers of Cymdeithas y Bedol, Aberystwyth, 1944-1993, including correspondence, 1949-1993; circulars, 1944-1966; and financial papers, 1951-1989.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: cylchgronau; ariannol; cinio; gohebiaeth; papurau; a gohebiaeth bellach.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol.

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau 1993, t. 16, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan B. G. Owens a Tegwyn Jones, Aberystwyth, rhwng 1970 a 2000.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Martin Locock i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1993. Nid oes cysylltiad rhwng y gymdeithas hon â Chymdeithas y Bedol, Rhuthun, sir Ddinbych, sy'n cynhyrchu papur bro 'Y Bedol'.

Rules or conventions: Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Chwefror 2004


INDEX ENTRIES
Subjects
Cymdeithas y Bedol, Aberystwyth | Archives

Personal names

Corporate names
Cymdeithas y Bedol (Aberystwyth, Wales)

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details