ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Jones, John, Brynaman, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 JOHJONES

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau John Jones (Brynaman)

Short Title: Jones, John, Brynaman, papurau (papers)

Creation date(s): 1892-1931

Level of description: Fonds

Extent: 0.018 metrau ciwbig

Name of creator(s): John Jones

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd John Jones (g.1871) o Bantycelyn, Brynaman, sir Gaerfyrddin, yn weinidog gyda'r Annibynwyr.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau John Jones, Brynaman, 1892-1931, yn cynnwys dyddiaduron, 1894-1895; pregethau, 1894-1895; dyddiadur gwyliau yng Ngogledd Lloegr,1904; nodiadau pregethu, 1905; a llyfrau nodiadau a phapurau, [c.1892]-1929 = Papers of John Jones, Brynaman, 1892-1931, including diaries, 1894-1895; sermons, 1894-1895; holiday diary in North England, 1904; preaching notes, 1905; and notebooks and papers, [c.1892]-1929.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: llyfrau nodiadau; a gohebiaeth (rhodd 1992); llyfrau nodiadau ac amrywiol (rhodd 1993).

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1993, tt. 32-33, a 1994, tt. 31-32, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Cyflwynwyd yn rhodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan Mr a Mrs G. Harris, Abertawe, 1992 a 1993.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1993.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad, rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Clergy | Wales
Congregationalists | Wales | Carmarthenshire
Jones, John, | b. 1871 | Archives

Personal names
Jones , John , b. 1871

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details